آموزش مجازی پارس
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
مشاوره رایگان
خانه گواهینامه ها گواهینامه موسسه آموزش پزشکی پیشرو دانش آریستا-1

گواهینامه موسسه آموزش پزشکی پیشرو دانش آریستا-1

کاربر گرامی
مرکز آموزش مجازی پارس در راستای افزایش خدمات رسانی به کاربران گرامی اقدام به همکاری آموزشی با موسسه آموزش پزشکی پیشرو دانش آریستا نموده است . شما کاربر گرامی میتوانید برای دوره های آموزشی مجازی شاخه پزشکی و روانشناسی اقدام به اخذ گواهینامه پایان دوره با مهر و تایید موسسه آموزش پزشکی پیشرو دانش آریستا گردید .
این گواهینامه برای دوره های زیر قابلیت صدور دارد .

 • بهداشت و روان
 • روانشناسی اجتماعی
 • روانشناسی اعتیاد
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی ورزشی
 • روانشناسی کودک و نوجوان
 • روانشناسی خانواده
 • روانشناسی یادگیری
 • روانشناسی ازدواج
 • روانشناسی رشد
 • روانشناسی مدیریت
 • جامعه شناسی اعتیاد
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی درمان
 • روانشناسی سلامت
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی شخصیت
 • روانشناسی صنعتی
 • گیاهان دارویی
 • گزارش نویسی پرستاری
 • مدیریت زضایت بیمار
 • پرستاری و قانون
 • مدیریت اداره بخشها
 • آزمونهای روانشناسی
 • پرورش استعداد کودکان
 • روانشناسی رنگ
 • روانشناسی بازی
 • آسیب شناسی اجتماعی
 • آشنایی با سمعک
 • تغذیه و رژیم درمانی
 • روانشناسی جرم
 • روانشناسی استرس
 • پرستاری کودک و نوزاد
 • بهداشت مواد غذایی
 • روانشناسی تغییر نگرش در مصرف کننده
 • عصب شناسی زبان
 • روانشناسی زبان
 • روانشناسی فروش و مشتری
 • آشنایی با روانشناسی اعصاب و غدد
 • تغذیه و مکمل های ورزشی
 • روانشناسی وسواس
 • روانشناسی آناگرام
 • دستیار قفسه چینی دارو
 • مدیریت پسماندهای بیمارستانی
 • سبک زندگی طبیعی و سبز
 • مثبت اندیشی و مقابله با استرس
 • کاربرد نظام آراستگی در زندگی
 • سرپرست خدمات و ضایعات 
 • فروشندگی گیاهان دارویی
 • پرورش و تکثیر گیاهان دارویی

گواهینامه آریستا

مشاهده تصویر بزرگتر

مشخصات گواهینامه

 • بسیار معتبر ، مورد استفاده در جهت تقویت رزومه استخدام ، ارتقای شغلی ، مهاجرت و ....
 • دارای مهر و تایید انجمن علمی پرستاری ایران ، دارای مهر و تایید موسسه آموزش پزشکی پیشرو دانش آریستا

گواهینامه موسسه آموزش پزشکی پیشرو دانش آریستا-1 برای دوره های زیر صادر می گردد:

دوره دلخواه رایگان
روانشناسی عمومی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی ورزشی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی تربیتی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی یادگیری ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی ازدواج ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی رشد ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آسیب شناسی اجتماعی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی مدیریت ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی جرم ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی اعتیاد ۲۵۰,۰۰۰ تومان
جامعه شناسی اعتیاد ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی بالینی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی رنگ ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی استرس ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی بازی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
پرستاری کودک و نوزاد ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی درمان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
بهداشت مواد غذایی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
گزارش نویسی پرستاری ۱۸۵,۰۰۰ تومان
تغذیه و رژیم درمانی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
عصب شناسی زبان ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی زبان ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی سلامت ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی شخصیت ۲۵۰,۰۰۰ تومان
تغذیه و مکمل های ورزشی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی وسواس ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی آناگرام ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی صنعتی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
سرپرست خدمات و ضایعات ۱۸۵,۰۰۰ تومان
سبک زندگی طبیعی و سبز ۱۸۵,۰۰۰ تومان
ماساژ ورزشی ۵۰۰,۰۰۰ تومان

گواهینامه های مرتبط با این دوره

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
info@elearnpars.org