کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
استاندارد فنون خطا ناپذیری و POKA YOKE برای کاهش خطای انسانی

۳۵ ساعت ۶۰۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA رسانه

۸۵ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA الکترونیکی

۱۱۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد گسترش عملکرد کیفیت QFD

۳۵ ساعت ۶۰۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کنترل کیفیت و تصفیه آبهای صنعتی

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد بین المللی مدیریت موثر فرآیند آموزشی(ISO 1015:1999)

۷۵ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد هزینه های کیفیت COQ

۳۵ ساعت ۶۰۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی نمونه ای

۷۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد بین المللی مدیریت فرآیند آموزشی ISO 29990:2010

۷۵ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS

۶۵ ساعت ۷۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرسی و ایمنی در صنعت پله برقی و آسانسور

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد برنامه ریزی استراتژیک

۳۵ ساعت ۶۰۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری CRM

۳۵ ساعت ۶۰۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد بازرسی سازه های فلزی

۵۰۰ ساعت ۶۳۳,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد بازرسی دوره ای جرثقیل ها و تجهیزات بالابر

۵۰ ساعت ۶۳۳,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*متصدی سوپر فروشگاه

۷۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت زنجیره تأمین SCM

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر فروش

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*آشنایی با انواع استانداردهای آموزشی بین المللی

۶۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
انتظامات پیشرفته حرفه ای

۶۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن BSC

۷۰ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تشریح الزامات و مستندسازی بر اساس استانداردسیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمو...

۷۰ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

۷۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
انبارداری صنعتی

۶۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت قراردادها

۷۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
توسعه های مهارت های مدیریت و سرپرستی

۷۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کنترل کیفیت عمومی

۷۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (MBA بیمه)

۱۲۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سیستم امنیت فناوری اطلاعات ISO/IEC 15408-2

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر کسب و کار در گرایش الکترونیک

۷۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازاریاب بیمه

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازاریاب و فروشنده حضوری

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تحول

۳۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سامانه و شبکه های ارتباطی در اتوماسیون شرکت برق رسان- INSO- IEC 61850-7-420

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سرپرست ترخیص کالا

۷۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA گرایش گردشگری

۲۰۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد بازرسی چشمی جوش

۸۳ ساعت ۶۳۳,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معامله گر تکنیکال بورس

۸۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو در بیمه

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی و فروش

۶۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ایی کسب و کار – ساخت و عمران

۲۰۰ ساعت ۷۵۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA) گرایش بانکداری

۱۲۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تکنیک های فروش در ایران

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
گزارش نویسی حریق و حوادث

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت

۵۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات سازمانها و شرکت ها

۶۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بورس

۵۰ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت جامع (TQM)

۵۰ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت صنعتی

۵۰ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ریگری و سیم بکسل اندازی

۳۵ ساعت ۶۰۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و آداب تشریفات

۶۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد مدیریت زیست محیطی-ارزیابی عملکرد زیست محیطی- ISO 14031

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیلگر بورس (فاندامنتال)

۵۰ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول صادرات و واردات

۸۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ITIL

۵۰ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اطفا حریق

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امور دفتری

۶۵ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ایمنی

۴۰ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت زمان

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش و تکثیر گیاهان دارویی

۹۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سامانه و شبکه های ارتباطی در پست ها – INSO-IEC 61850-4

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تکریم ارباب رجوع

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طرح کسب و کار

۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد تنظیم و تعمیرات سیستم های PLC و درایو

۶۵ ساعت ۷۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سیستم های کدگذاری نوین انبار و روشهای مختلف کدگذاری در انبار

۶۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دم نوش های گیاهی

۹۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با ضوابط CE و مراحل دریافت آن

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مانیتورینگ فرآیندهای آموزش

۶۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تولید جوانه های خوراکی

۹۰ ساعت ۵۳۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اسناد تجاری

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد آشنایی با گیربکس و عیوب آن

۳۵ ساعت ۶۰۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عطر سازی و اسانس های گیاهی

۹۰ ساعت ۵۳۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA (بازاریابی)

۲۰۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
الزامات و استاندارد محیطی و آزمایشگاهی برای اتاق های تمیز

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

۳۰۰ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*حقوق بین الملل خصوصی

۷۰ ساعت ۶۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کشت سبزیجات ارگانیک و کشت با مواد دور ریختنی

۹۰ ساعت ۵۳۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بهداشت، ایمنی محیط زیست (HSE-MS)

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*حقوق ورزشی

۴۰ ساعت ۶۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*آیین دادرسی کیفری

۵۰ ساعت ۶۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
انبارداری و بسته بندی گیاهان دارویی

۹۰ ساعت ۵۳۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول حقوق داوری

۱۰۰ ساعت ۶۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق تجارت بین الملل

۱۲۰ ساعت ۶۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*گیاه شناسی

۹۰ ساعت ۵۳۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001:2013

۵۵ ساعت ۶۳۳,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش کافی شاپ

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عکاسی حیات وحش

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد طراحی اجزا مکانیکی:فنرها-یاتاقان-تکیه گاه ها

۳۵ ساعت ۶۰۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشپزی و شیرینی پزی

۱۲۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
قیمت تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی

۸۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
خانه داری

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تنظیم اظهارنامه مالیاتی

۸۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی لباس ورزشی زنانه

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نحوه تهیه و ارائه صورت های مالی نهایی و میان دوره ای ‌‌‌‌‌‌‌

۹۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد طراحی اتصالات : اتصالات پیچی- جوش ها- چسب ها

۳۵ ساعت ۶۰۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نقاشی کاشی و سرامیک

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی و ریسک

۸۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نورپردازی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس