کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
آموزش زبان پردازه‌نویسی متن باز (PHP)

۱۴۰ ساعت ۲۵۹,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش دوبلور مقدماتی

۷۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت اقتصاد مقاومتی

۸۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناس ارزیاب بیمه اشخاص

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار صفحه آرایی(InDesign CC)

۱۲۰ ساعت ۲۴۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نقاشی

۱۰۰ ساعت ۵۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و مبانی اقتصاد

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

۲۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش دوبلور پیشرفته

۶۵ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت سبز

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار تحلیل آماری (SPSS)

۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با ساختمان داده

۹۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش طراحی و نقاشی سیاه قلم

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
توسعه مهارتهای فروش حرفه ای

۸۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نرم افزار MATLAB

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نقاشی رنگ و روغن

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت شهروندی

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MCTIP

۱۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نقاشی شیشه های تزیینی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و فنون مذاکرات تجاری

۸۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
mtcine

۱۰۰ ساعت ۳۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نقاشی گواش

۱۰۰ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت خدمات پس از فروش

۸۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
میکروتیک (MTCNA)

۱۲۰ ساعت ۳۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نقاشی مداد رنگی

۱۰۰ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی ، فروش و تبلیغات

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MTCRE

۱۲۰ ساعت ۳۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نقاشی روی سفال

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MTCTCE

۱۰۰ ساعت ۳۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با عکاسی پرتره و آتلیه

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MTCUME

۱۰۰ ساعت ۳۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با تصویر سازی کتاب کودک

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MTCWE

۱۰۰ ساعت ۳۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نقاشی روی چوب

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MCSA

۱۲۰ ساعت ۳۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نقاشی لاکی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تکنولوژی

۵۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نقاشی و برجسته کاری روی چوب

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نماینده فروش

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت آموزشی

۶۵ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با صنعت مد و پوشاک

۳۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ماساژ عمومی

۹۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*آشنایی با دکوراتور داخلی شیشه ای مقدماتی

۹۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش عروسک سازی نمایشی ‌‌‌‌‌‌‌

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان

۸۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش سازندگی پاپیه ماشه

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش فعال و کاربرد بازی در آموزش

۶۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با ترکیب کننده و نهایی ساز صدا

۱۰۰ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بیمه گر بیمه های بازرگانی

۸۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش طراحی لباس مردانه

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نقاشی آبرنگ

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش سازندگی وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی

۹۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*نظام جامع توزیع اثربخش پاداش کارکنان

۶۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نگارش متون فارسی، آیین نگارش

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ماساژ شمع

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ارزش

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ماساژ شیاتسو(فشاری)

۹۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول مربیگری و منتورینگ در سازمانهای پیشرو

۵۱ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ماساژ کمپرس گیاهی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با حجاری سنگ های تزئینی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ماساژ رفلکسولوژی

۹۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نقاشی پاستل

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ماساژ بافت عمقی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نقاشی آکرولیک

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ماساژ تایلندی

۲۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت سرمایه های فکری

۶۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با موسیقی الکترونیک

۱۰۰ ساعت ۶۰۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نقاشی روی شیشه وکریستال وسرامیک با آب طلا

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ماساژ آروماتراپی

۹۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ماساژ سنگ

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آینده پژوهی در کسب و کار

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نقاشی کاشی و سرامیک های تزئینی با رنگ ویترای

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تیم فروش در شرکت های توزیع و پخش

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نقاشی کاشی وسرامیک های تزئینی بارنگ سرامیکی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت و سرپرستی سازمان

۸۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نقاشی طرح های تذهیب ساختمانی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ماساژ سوئدی

۲۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فروشگاه زنجیره ای

۷۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*آموزش خیاطی لباس های سنتی بلوچ

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA (فروش)

۱۳۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با خیاطی لباس شب و عروس

۱۰۰ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ایی کسب و کار MBA (بازار سرمایه)

۸۰ ساعت ۳۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول خیاطی لباس مردان و زنان بختیاری

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی لباس با رایانه

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی بسته بندی محصولات صنعتی و تجاری

۹۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش طراحی کاشی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش مینیاتورسازی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش طراحی سنتی

۱۰۰ ساعت ۳۸۱,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سرپرست خدمات و ضایعات

۹۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نماکاری با آیینه و مواد تزیینی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نقش برجسته سفال

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نماکاری روی سفال

۹۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تکنسین عملیات امداد و نجات آتش نشانی

۹۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بهداشت روانی در محیط کار

۸۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*کاربرد نظام آراستگی در زندگی

۸۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مثبت اندیشی و مقابله با استرس

۸۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سبک زندگی طبیعی و سبز

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA گرایش نفت و گاز و انرژی

۸۵ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس