کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
آموزش نوازندگی گیتار الکتریک

۱۰۰ ساعت ۵۶۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نوازندگی تار

۱۰۰ ساعت ۵۸۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی درمان

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سیستم ها و روش های کاربردی خرید و تدارکات داخلی

۸۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نوازندگی ارگ

۷۰ ساعت ۶۰۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اختلالات یادگیری و درمان آن

۶۰ ساعت ۴۱۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ارتباط با مشتری

۸۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با میکس و مسترینگ

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نوازندگی ساز کوبه ای کوزه

۱۰۰ ساعت ۵۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت موثر رسیدگی به شکایات مشتریان

۸۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نوازندگی ساز کوبه ای کوزه

۱۰۰ ساعت ۵۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با صدابرداری استودیویی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی

۸۵ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت غلات و حبوبات

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نوازندگی ساز کوبه ای کاخن

۱۰۰ ساعت ۵۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ممیزی داخلی ISO 18001 : 2007

۴۸ ساعت ۶۴۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحقیق و توسعه و رقابت پذیری با رویکرد بازاریابی و بهره وری

۸۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نقد و بررسی فیلم

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با متصدی کافی شاپ (باریستا)

۱۰۰ ساعت ۴۵۳,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار ساخت مدلهای سه بعدی (3DMAX)

۱۴۰ ساعت ۲۸۰,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نمایش عروسکی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نوازندگی ساز کوبه ای پرکاشن

۱۰۰ ساعت ۵۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار واژه پرداز WORD

۱۰۰ ساعت ۲۴۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد نگهداری و تعمیرات بهره وری فراگیر (TPM)

۳۲ ساعت ۶۰۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

۳۲ ساعت ۶۰۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد مدیریت کیفیت -رضایت مشتری -راهنمای منشور رفتاری برای سازمان ها (ISO 10...

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عالی کسب و کار

۳۵۰ ساعت ۸۲۰,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نوازندگی ساز کوبه ای دف

۱۰۰ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت گمرک و ترخیص کالا

۸۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار محاسبات عددی (MATLAB)

۱۴۰ ساعت ۲۵۹,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با راهنمای موزه

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندس فروش

۱۰۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم‌ افزار سیستم مدیریت بانک‌ های اطلاعاتی SQL Server

۱۴۰ ساعت ۲۵۹,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نوازندگی ساز کوبه ای دایره

۱۰۰ ساعت ۵۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نرم افزار پرده‌نگار (PowerPoint)

۱۲۰ ساعت ۲۴۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش آشپزی بین المللی

۱۰۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نماکاری با آئینه و مواد تزئینی

۸۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بانکداری اختصاصی

۴۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش سیستم عامل Windows 10

۱۴۰ ساعت ۲۴۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با مرمتگر آثار تاریخی- فرهنگی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بانکداری شرکتی

۴۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نوازندگی ساز کوبه ای تومبا

۱۰۰ ساعت ۵۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA گرایش صنعتی

۸۵ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش انیمیشن و پویانمایی

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره ICDL درجه 1

۳۰۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با پژوهشگر عمومی

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA شهری و شهرسازی

۸۵ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نوازندگی ساز کوبه ای تمپو

۱۰۰ ساعت ۵۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازرگانی

۵۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و فنون روابط عمومی

۷۰ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول پژوهشگری

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA نام تجاری و برندسازی

۸۵ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نوازندگی ساز کوبه ای تمبک

۱۰۰ ساعت ۵۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نرم افزارصفحه گسترده (Excel)

۱۰۰ ساعت ۲۴۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با مسئول سمعی و بصری و روابط عمومی

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حمایتی کارآفرینی

۸۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نرم افزار بانک اطلاعاتی (Access)

۱۲۰ ساعت ۲۴۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با خبرنگار اقتصادی

۱۰۰ ساعت ۳۹۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رئیس تدارکات

۵۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش زبان برنامه نویسی(HTML, CSS)

۱۴۰ ساعت ۲۵۹,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازاریاب

۸۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA کارخانه

۸۵ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با خبرنگار ورزشی

۹۰ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی استراتژی منابع انسانی

۶۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی تغییر نگرش در مصرف کننده

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی (AutoCAD 2017)

۱۴۰ ساعت ۲۸۰,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با خبرنگاری (مقدماتی)

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تقویت حافظه و تمرکز فکر

۶۰ ساعت ۴۴۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA مرکز مشاوره حقوقی و وکالت

۸۵ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش سردبیر سرویس خبر

۱۰۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با امور گمرکی

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بورس و تجارت الکترونیک

۸۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد آشنایی با 5S

۱۰۰ ساعت ۴۶۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان -رویکرد مدیریت کیفیتISO 9004:2009

۲۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد FMEA تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن

۳۲ ساعت ۶۰۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سرممیزی مدیریت کیفیت

۲۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد آشنایی با الزامات ISO/TS 16949 : 2009

۴۸ ساعت ۶۳۳,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با پژوهشگر ماهر

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA مرکز درمانی و بیمارستان

۲۵۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد آشنایی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

۴۸ ساعت ۶۳۳,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد اثربخشی جامع تجهیزات (OEE)

۱۰۰ ساعت ۴۶۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با عکاس خبری

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت منابع انسانی HRM

۶۵ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با تدوینگر فیلم با نرم افزار Edius

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی زبان

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

۶۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش گرافیک مقدماتی

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آزمون های روانشناسی

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نرم افزار طراحی نقشه های معماری (Revit 2017)

۱۴۰ ساعت ۲۸۰,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امور فرهنگی

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA هوانوردی ، هوافضا

۱۰۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش گرافیک پیشرفته

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی فروش و مشتری

۱۰۰ ساعت ۴۱۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش مربیگری نقاشی کودکان

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول مدیریتی و سرپرستی مقدماتی

۶۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA مرکز مشاوره روانشناسی

۸۵ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فیزیولوژی ورزشی

۷۵ ساعت ۷۹۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

۶۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امور شهری

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس