آموزش مجازی پارس
0913-000-1866
مشاوره رایگان
خانه گواهینامه ها گواهینامه استاندارد-هزینه بابت آموزش و آزمون مجدد

گواهینامه استاندارد-هزینه بابت آموزش و آزمون مجدد

دانشپذیر گرامی دقت داشته باشند که صرفا برای دوره های در زمینه های آموزش دوره های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریتی، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته های برق و الکترونیک، ساختمان، مصالح و فرآورده های ساختمانی، صنایع شیمیایی و پلیمر، خوراک و فرآورده های کشاورزی، پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف، مهندسی پزشکی و مخابرات درسطح ملی ،گواهی نامه مورد تایید سازمان ملی استاندارد صادر می گردد .

 


 مشاهده تصویر بزرگتر

گواهینامه استاندارد-هزینه بابت آموزش و آزمون مجدد برای دوره های زیر صادر می گردد:

دوره دلخواه رایگان
استاندارد آشنایی با 5S ۳۲۵,۰۰۰ تومان
سرممیزی مدیریت کیفیت ۳۰۰,۰۰۰ تومان
کنترل کیفیت عمومی ۲۴۵,۰۰۰ تومان
اطفا حریق ۲۳۵,۰۰۰ تومان
مدیریت مالی و ریسک ۲۳۵,۰۰۰ تومان
استاندارد ایمنی عمومی ۳۰۰,۰۰۰ تومان