آشنایی مدیران غیرمالی با مفاهیم حسابداری صنعتی

دوره حسابداری صنعتی


دوره آشنایی مدیران غیرمالی با مفاهیم حسابداری صنعتی چه دوره ای است؟ دوره آشنایی مدیران غیرمالی با مفاهیم حسابداری صنعتی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: مستقل از سمت افراد در سازمان، آشنايي با مفاهيم مالي در انجام وظايف و مسئوليت هاي شغلي به شما کمک خواهد کرد و در اهـداف شرکت تان در کسـب موفقيت تجاری و سودآوري دخيل خواهد بود. دوره پيش رو به شرح مفاهيم پايه اي مديريت مالي خواهيم پرداخت....

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره آشنایی مدیران غیرمالی با مفاهیم حسابداری صنعتی چه دوره ای است؟

دوره آشنایی مدیران غیرمالی با مفاهیم حسابداری صنعتی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

مستقل از سمت افراد در سازمان، آشنايي با مفاهيم مالي در انجام وظايف و مسئوليت هاي شغلي به شما کمک خواهد کرد و در اهـداف شرکت تان در کسـب موفقيت تجاری و سودآوري دخيل خواهد بود. دوره پيش رو به شرح مفاهيم پايه اي مديريت مالي خواهيم پرداخت. ارائه تجربيات موفق مديران در زمينه مسائل مالي و چالش هايي که روزانه با آن مواجهند به همراه ارائه مسائلي که در عمل با آن مواجه مي شويم اين دوره را متمايز ساخته است. به نقل از مدير مالي شرکـت اپل که مي گويد: واقعا جالب است که با پول چه کارها مي توان کرد.

امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 75 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید. ده‌ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌پردازند.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول   

 • مفاهیم نظری حسابداری  
 • صورت‌های مالی   
 • اجزاي‌ صورت‌های‌ مالي‌   
 • مفاهیم حسابداری    
 • الف) مفروضات حسابداری  
 • ب) اصول حسابداری   
 • ج) اصول یا میثاق های محدود کننده   
 • ارائه‌ مطلوب‌ و رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌   
 • خصوصیات کیفی محتوای اطلاعات مالی   
 • خصوصیات کیفی مربوط به محتوای اطلاعات    
 • خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با چگونگی ارائـه‌ اطلاعات‌    
 • اصطلاحات حسابداری    
 • صورت حساب سرمایه:    
 • اثر رویداد مالی روی حسابها:   
 • ماهیت حسابها:   
 • انواع موسسات اقتصادی   
 • انواع  شاخه های حسابداری  
 • حسابداري صنعتي   
 • حسابداري مالي   
 • حسابداري دولتي   
 • حسابداري مديريت    
 • حسابداري منابع انساني   
 • حسابداری سیستمها   
 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی  
 • حسابداری اجتماعی    
 • استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری   
 • استفاده كنندگان درون سازمانی :  
 • استفاده كنندگان برون سازمانی :    
 • دوره مالی:    
 • چرخه حسابداری (Accounting  cycle)    
 • محاسبه سود یا زیان خالص:    
 • روش کلی بستن حساب :    
 • ثبت و گزارش حساب ها    
 • عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی‌    
 • حسابداری در بانک    
 • اصلاح حساب ها    

فصل دوم    

 • حسابداری و انواع آن    
 • آشنایی با حسابداری    
 • وظایف حسابداران    
 • حسابدار سرپرست    
 • آشنایی با دفترداری    
 • شباهت و تفاوت حسابداری و دفترداری   
 • اصول حسابداری   
 • حسابداری مالی(عمومی)   
 • هزینه یابی برمبنای فعالیت    
 • ارزیابی متوازن    
 • حسابداري مالياتي    
 • هدف وصول ماليات    
 • نرخ تصاعدي ماليات    
 • قراين مالياتي    
 • حسابداری دولتی    
 • آشنایی با اصول و موازین حسابداری دولتی    
 • حسابداری اجتماعی    
 • حسابرسی    
 • انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی:    

فصل سوم    

 • آشنایی با حسابداری برای مدیران غیر مالی    
 • معرفی حسابداری مدیریت    
 • تاریخچه حسابداری مدیریت    
 • مباحث اصلی حسابداری مدیریت    
 • نقش حسابداری مدیریت در کسب اهداف سازمانی    
 • محدوده‌های حسابداری مدیریت   
 • هدف حسابداری مدیریت‌ـ مثلث استراتژیک    
 • طبیعت حسابداری مدیریت   
 • هزینه یابی برمبنای فعالیت در حسابداری   
 • ارزیابی متوازن در حسابداری    
 • ارزش افزوده اقتصادی    

فصل چهارم   

 • محاسبه ثبت و تفکیک حسابداری صنعتی    
 • آشنایی با حسابداری صنعتی و مفهوم آن  
 • آشنایی با هدف های حسابداری صنعتی    
 • آشنایی با اختلاف بین حسابداری صنعتی و حسابداری مالی    
 • ترسیم نمودار سازمانی در جهت وظایف و مسئولیت‌های مدیران در واحدهای اقتصادی   
 • آشنایی با نمودار سازمانی و روابط درون سازمانی   
 • شناسایی اصول ترسیم نمودار سازمانی   
 • محاسبه قیمت تمام شده   
 • آشنایی با کالا و انواع آن   
 • عملیات تولیدی و قیمت تمام شده کالا   
 • آشنایی با عوامل تشکیل دهنده کالا    
 • هزینه، هزینه یابی و طبقه بندی هزینه‌ها   
 • هزینه و تفاوت آن با مخارج و زیانها  
 • هزینه‌یابی و علت نیاز به آن   
 • طبقه بندی هزینه بر حسب عوامل هزینه    
 • طبقه بندی هزینه بر حسب فعالیت    
 • طبقه بندی در ارتباط با سایر هزینه‌ها    
 • روش محاسبه قیمت تمام شده و فروش محصول    
 • روش‌های تعیین قیمت:    
 • روش حد بالا و پایین:    
 • نقطه سر به سر:    
 • روشهای گوناگون قیمت گذاری کالا    
 • هزینه های جذب نشده در تولید    
 • روش هزینه یابی سفارش کار :    

فصل پنجم    

 • تسهیم هزینه‌ها بر حسب مراکز هزینه    
 • آشنایی با مراکز هزینه و انواع آن    
 • آشنایی با مفهوم تسهیم هزینه و مبانی آن    
 • تسهیم اولیه سربار    
 • تسهیم ثانویه    
 • روشهای تسهیم ثانویه    
 • گروههای هزینه سربار در حسابداری صنعتی    
 • روش حسابداری سربار و جذب سربار در حسابها    
 • اضافه یا کسر جذب سربار    
 • تنظیم هزینه‌های حسابداری صنعتی و فرم‌های مربوطه    
 • آشنایی با سیستم‌های هزینه یابی    
 • - هزینه یابی واقعی    
 • - هزینه یابی استاندارد    
 • - هزینه یابی مستقیم و نهایی    
 • اصول گرد اوری هزینه ها    
 • هزینه یابی سفارش کار    
 • هزینه یابی مرحله ای    
 • اصول محاسبه هزینه یابی سفارشات    
 • شناسایی اصول محاسبه حسابدرای مواد    
 • آشنایی با هزینه‌های دستمزد و تعریف ثبت مربوط به آن    
 • اصول محاسبه و پرداخت دستمزد تشویقی    
 • حسابداری سربار کارخانه    
 • نحوه جمع آوری هزینه های عمومی در سرفصل های مناسب    
 • شناسایی اصول محاسبه هزینه ها به روش سفارش کار    

فصل ششم    

 • محاسبه حسابداری پیمانی   
 • آشنایی با حسابداری پیمانکاری   
 • آشنایی با قیمت تمام شده پیمان‌ها   
 • آشنایی با سود پیمانهای ناتمام   
 • شناسایی اصول محاسبه سود و زیان پیمانها    
 • بهای مواد و ماشین آلات به حساب پیمان   
 • - پیش بینی وسایل لازم برای زیانهای قابل پیش بینی   
 • ثبت و محاسبه حسابداری صنعتی استاندارد 
 • آشنایی با مفهوم استاندارد و موارد استفاده از آنها    
 • شناسایی اصول نحوه مختلف هزینه یابی استاندارد   
 • شناسایی اصول ثبت و محاسبه حسابداری صنعتی استاندارد    

فصل هفتم    

 • هزینه یابی مرحله ای   
 • سیستم هزینه یابی مرحله ای    
 • مقایسه هزینه یابی مرحله ای و سفارش کار   
 • مراحل تهیه گزارش هزینه تولید    
 • تهیه جدول مقداری تولید   
 • تهیه جدول معادل آحاد تکمیلی و محاسبه بهای تمام شده هر واحد  
 • تخصیص هزینه ها  
 • روش های میانگین و اولین صادره از اولین وارده (FIFO)   
 • مقایسه روش میانگین و روش FIFO    
 • روش FIFO و LIFO و شناسایی ویژه    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس
-->