*آشنایی با قانون اساسی

دوره قانون اساسی


دوره آشنایی با قانون اساسی چه دوره ای است؟ دوره آشنایی با قانون اساسی یک دوره ی  کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قش...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره آشنایی با قانون اساسی چه دوره ای است؟

دوره آشنایی با قانون اساسی یک دوره ی  کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می طلبد.

آموزش: مطالب این دوره در70 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

لطفا توجه داشته باشید ،‌جهت اخذ این گواهینامه ، میبایست ابتدا فایل تعهد نامه را دانلود کرده و پس از پر کردن آن ، نسبت به کپی برابر اصل نمودن آن اقدام نموده و از طریق پست به آدرس موسسه ارسال فرمایید.

دانلود فرم تعهد نامه

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

منبع:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

نویسنده:مهدی نظر پور

فصل اول

 • تعریف حقوق 
 • تعریف حقوق اساسی
 • جایگاه حقوق اساسی در علم حقوق 
 • منابع حقوق اساسی
 •  تعریف قانون 
 •  ویژگی های قانون
 • قانون اساسی 
 • الف) تعریف قانون اساسی
 • ب) انواع قانون اساسی 
 • ج) ویژگیهای ضروری قانون اساسی 
 • د) پیشینه قانون اساسی در ایران
 • قانون اساسی مشروطیت 
 •  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم: اصول و مبانی قانون اساسی

 • نوع حکومت در ایران 
 • الف) جمهوری بودن
 • ب) اسلامی بودن 
 • اصول و مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی 
 • وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران 
 •  دین و مذهب رسمی کشور
 •  زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور 
 •  تفکیک ناپذیری آزادی، استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی 
 • نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 
 •  حاکمیت و منشأ آن 
 • ۱. نظریه حاکمیت الهی
 • ٢. نظریه حاکمیت غیرالهی 
 • حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
 • پذیرش اصل تفکیک قوا در قانون اساسی
 •  انواع تفکیک قوا
 •  تفکیک نسبی قوا در قانون اساسی ایران
 •  اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی
 • فصل سوم: حقوق و آزادی های اساسی مردم
 • الف) حقوق و آزادی های قضایی و امنیتی 
 • ب) حقوق و آزادی های سیاسی
 • ج) حقوق اقتصادی، رفاهی، آموزشی و تربیتی 
 •  خلاصه و نتیجه گیری 

فصل چهارم: رهبری در قانون اساسی

 • شرایط و ویژگیهای رهبری
 • الف)صلاحیت علمی (اجتهاد) 
 • ب) صلاحیت اخلاقی و اعتقادی
 • ج) صلاحیت سیاسی، اجتماعی و مدیریتی 
 • جایگاه رئیس دولت در کشورهای دیگر 
 •  چگونگی گزینش و عزل رهبری 
 • چگونگی انتخاب رئیس دولت در کشورهای دیگر 
 • مسئولیت های مقام رهبری در مقابل قانون 
 • مسئولیت رؤسای دولت های دیگر 
 •  وظایف و اختیارات مقام رهبری 
 • الف) وظایف و اختیارات رهبر در برابر کل نظام 
 •  ب) وظایف و اختیارات رهبر در قوه مجریه 
 •  ج) وظایف و اختیارات رهبر در قوه مقننه 
 •  د) وظایف و اختیارات رهبر در قوه قضاییه 
 • ه) وظایف و اختیارات دیگر 
 •  آیا احکام حکومتی مختص نظام جمهوری اسلامی است؟
 •  مقایسه وظایف و اختیارات رهبر ایران با رئیس کشور در دیگر نظامها 
 • الف) وظایف و اختیارات نهاد سلطنت در انگلستان 
 •  ب) وظایف و اختیارات رئیس جمهور آمریکا
 • ج) وظایف و اختیارات رئیس جمهور فرانسه
 •  د) وظایف و اختیارات امپراتور ژاپن 
 • جمع بندی و نتیجه گیری

فصل پنجم: قوه مجريه

 • وظایف قوه مجریه
 •  انواع قوه مجریه 
 • الف) مجریه ریاستی (یک رکنی)
 •  ب) مجریه پارلمانی (دو رکنی)
 • ج) مجریه نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی 
 •  قوه مجریه در ایران
 • رئیس جمهور، شرایط و صلاحیت های آن 
 • مراحل و اصول انتخابات ریاست جمهوری 
 •  وظایف و اختیارات رئیس جمهور 
 • الف) وظایف و اختیارات رئیس جمهور در قوه مجریه 
 •  ب) وظایف و اختیارات رئیس جمهور به عنوان مقام رسمی 
 • ج) وظایف و اختیارات رئیس جمهور ناشی از مسئولیت اجرای قانون اساسی 
 • وظایف و اختیارات همکاران رئیس جمهور
 • الف) هیئت وزیران
 •  ب) وزیران 
 • مسئولیت وزیران و هیئت وزیران 
 •  ج) معاونان رئیس جمهور 
 •  د) نماینده یا نمایندگان ویژه 
 • ه) مشاوران 
 • مسئولیت های رئیس جمهور 

فصل ششم: قوه مقننه

 • انواع قوه مقننه از نظر تعداد مجالس 
 • الف) قوه مقننه دومجلسی 
 • ب) قوه مقننه یک مجلسی 
 •  قوه مقننه و ترکیب آن در نظام جمهوری اسلامی ایران 
 • اول: مجلس شورای اسلامی 
 • انتخابات مجلس شورای اسلامی 
 • الف) زمان انتخابات و دوره نمایندگی
 •  ب) تعداد نمایندگان 
 • ج) مراحل انتخابات
 • ساختار داخلی مجلس شورای اسلامی 
 • الف) هیئت رئیسه 
 •  ب) کمیسیون های مجلس
 • ج) جلسات مجلس شورای اسلامی
 • آزادی اظهارنظر و رأی نمایندگان 
 • وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی
 • الف) قانونگذاری
 • ب) شرح و تفسير قوانین عادی
 • ج) نظارت بر امور کشور و ارزیابی آن 
 •  دوم: شورای نگهبان 
 • الف) اعضای شوی نگهبان 
 • ب) ساختار داخلی شورای نگهبان 
 • ج) وظایف و اختیارات شورای نگهبان
 • نظارت بر مصوبات مجلس 
 •  تفسير قانون اساسی
 •  نظارت بر انتخابات
 • دلایل استصوایی بودن نظارت شورای نگهبان 
 •  حضور در مجلس شورای اسلامی
 • تأیید توقف انتخابات در زمان جنگ
 • عضویت یکی از فقها در شورای موقت رهبری
 •  عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 • عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی
 •  نظارت بر قانون اساسی در دیگر کشورها

فصل هفتم: قوه قضائيه

 • استقلال قوه قضاییه و راه های تضمین آن 
 •  وظایف قوه قضاییه 
 •  ساختار قوه قضاییه 
 • الف) رئیس قوه قضاییه و وظایف وی 
 • ب) دیوان عالی کشور 
 • ج) سازمان بازرسی کل کشور
 • د) دیوان عدالت اداری 
 • و) دادگاه ها
 •  ز) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
 •  ح) سازمان پزشکی قانونی
 •  ط) سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
 • ی) سازمان قضایی نیروهای مسلح 
 • قوه قضاییه در کشورهای دیگر 
 • الف) قوه قضاییه فرانسه 
 •  ب) قوه قضاییه مراکش 
 •  ج) قوه قضاییه دولت فدرال آمریکا
 • د) قوه قضاییه ایتالیا 
 •  ه) قوه قضاییه هند

فصل هشتم: سایر نهادهای حکومتی

 • الف) شورای عالی امنیت ملی 
 • ١. سازماندهی شورای عالی امنیت ملی
 • ۲. اهداف شورای عالی امنیت ملی
 • ٣. وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی
 • ۴. مصوبات شورای عالی امنیت ملی 
 •  مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 • پیشینه تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 •  ترکیب اعضای مجمع
 • ساختار داخلی مجلس
 •  وظایف و اختیارات مجمع 
 • شورای بازنگری قانون اساسی 
 • چگونگی بازنگری 
 •   ترکیب اعضای شورای بازنگری
 •  مصوبات شورای بازنگری 
 •  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 
 •  تشکیلات صدا و سیما
 • نظارت بر سازمان صدا و سیما
 •  مجلس خبرگان رهبری 
 •  چگونگی انتخاب اعضا
 •  تعداد و شرایط نمایندگان خبرگان
 •  وظایف مجلس خبرگان 
 •  شورای موقت رهبری 
 • بررسی شبهه دور در انتخابات خبرگان رهبری 
 • شوراهای اسلامی شهر و روستاها 
 •  ساختار و وظایف شوراها 
 • اصول مشترک شوراها
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس
-->