آموزش مجازی پارس
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
مشاوره رایگان
خانه گواهینامه ها گواهینامه فارسی دو امضا ویژه روانشناسی

گواهینامه فارسی دو امضا ویژه روانشناسی

مبحث روانشناسی یک مقوله بسیار مهم ، گسترده و کاربردی است. افراد مطلع از این علم میتوانند کمک شایانی به نسل بشر برای بهبود عملکرد آن شوند.
مرکز آموزش مجازی پارس ، ضمن اطلاع از اهمیت این مهم ، با همکاری مجموعه زنده رود که یکی از بزرگترین مجموعه های اعطای خدمات در دوره ی روانشناسی است و کارگاههای علمی این موسسه بارها مورد توجه محافل ملی و بین المللی قرار گرفته است.

 

 مشاهده تصویر بزرگتر

مشخصات گواهینامه

  • گواهینامه مشترک پایان دوره آموزشی این مرکز با همکاری مجموعه زنده رود ارائه میگردد .
  • این گواهینامه بسیار معتبر و مورد تایید سازمانها و نهادهای مختلف می باشد.

گواهینامه فارسی دو امضا ویژه روانشناسی برای دوره های زیر صادر می گردد:

روانشناسی اجتماعی ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی عمومی ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی ورزشی ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی تربیتی ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی خانواده ۲۴۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی یادگیری ۲۶۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی ازدواج ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی رشد ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی مدیریت ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی جرم ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی اعتیاد ۲۳۵,۰۰۰ تومان
جامعه شناسی اعتیاد ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی بالینی ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی رنگ ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی استرس ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی بازی ۲۴۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی درمان ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی زبان ۲۳۵,۰۰۰ تومان
آزمون های روانشناسی ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی سلامت ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی شخصیت ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی وسواس ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی آناگرام ۲۳۵,۰۰۰ تومان
تربیت مربی کودک ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی صنعتی ۲۳۵,۰۰۰ تومان
مربی مهد و پیش دبستانی ۲۳۵,۰۰۰ تومان
مدیریت بر خویشتن ۱۹۵,۰۰۰ تومان
آزمون تفکر خلاق ۱۹۵,۰۰۰ تومان
آزمون سازگاری بل ۱۹۵,۰۰۰ تومان
آزمون سنجش خلاقیت CREE ۱۹۵,۰۰۰ تومان

گواهینامه های مرتبط با این دوره

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
info@elearnpars.org