شهرهای خلاق

دوره آموزش شهرهای خلاق


دوره شهرهای خلاق ‌‌‌‌‌‌‌چه دوره ای است؟ خلاقیت در شهر باعث رهایی از بن بست های مدیریتی و کالبدی و پیاده سازی دو اصل مشارکت و کارآیی که از شاخص های اصلی در حوزه حکمروایی شهری می باشد، می گردد. همچنین ، ایده شهر خلاق برای مدیران ، برنامه ریزان و شهرسازان باعث گسترش افق دید و تحلیل راهکار در مواجهه با مسائل شهر می شود و به تنوع علایق و عقاید در پهنه شهر احترام می گذارد. در نهایت شهر خلاق باعث ساری و جاری شدن تفکرات شهروندان برای بهتر شدن محیط زندگی و ارتقاء کیف...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره شهرهای خلاق ‌‌‌‌‌‌‌چه دوره ای است؟

خلاقیت در شهر باعث رهایی از بن بست های مدیریتی و کالبدی و پیاده سازی دو اصل مشارکت و کارآیی که از شاخص های اصلی در حوزه حکمروایی شهری می باشد، می گردد. همچنین ، ایده شهر خلاق برای مدیران ، برنامه ریزان و شهرسازان باعث گسترش افق دید و تحلیل راهکار در مواجهه با مسائل شهر می شود و به تنوع علایق و عقاید در پهنه شهر احترام می گذارد. در نهایت شهر خلاق باعث ساری و جاری شدن تفکرات شهروندان برای بهتر شدن محیط زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی آنان می گردد. برای شناخت شهر خلاق ابتدا باید مفاهیم ، شاخص ها و رویکردهای آن مشخص گردد. در این گزارش سعی بر آن است که به این موضوعات پرداخته شود. بنابراین در راستای تداوم و افزایش سرعت پیشرفت های علمی و تکنولوژیک شگرفی که کشور ما در سال های اخیر داشته است ، لزوم توسعه شهرهای فعلی ایران با تأکید بر شهرهای خلاق امری ضروری و حیاتی است . 

درباره دوره شهرهای خلاق

سلادا و همکارانش تعاریف موجود از شهر خلاق را در دو دسته کلی جای داده اند: رویکرد صنایع خلاق و رویکرد طبقه خلاق. در رویکرد اول که اسکات (2001 و 2007) آن را «اقتصاد فرهنگی» نامیده است، صنایع خلاق به عنوان محرک نوآوری بر توسعه محلی تمرکز دارند و بر نقش موسسات و ارتباط میان آن ها تاکید می شود.
در این رویکرد با تمرکز صنایع فرهنگی و خلاق در شهر، قدرت این صنایع افزایش می یابد و در نتیجه میزان اشتغال در شهر افزایش می یابد و شهر توسعه می یابد. در این رویکرد «مردم به دنبال اشتغال می آیند». رویکرد دوم، متمرکز بر انتخاب مکان به وسیله اشخاص است که به طور عمده در پاسخ به ویژگی های محیط شهری صورت می گیرد؛ بنابراین سمت و سوی تمرکز از صنایع خلاق به عوامل انسانی و سکونت خلاق تغییر می کند.

امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 40 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

در پایان این دوره چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

 • پرورش متخصصین شهرهای خلاق برای نیاز روز افزون جامعه
 • آموزش دانش آموختگان بنا به استاندارد های جهانی
 • پرورش ایده های نوین در زمینه معماری

از دیگر مزایای شرکت در این دوره استفاده از انواع گواهینامه ملی  و  قابل استعلام و مدرک معتبر می باشد .

اگر در این دوره شرکت نکنم چه می‌شود؟

 پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند . این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید. ده‌ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌پردازند.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول     

 • آشنایی با خلاقیت     
 • خلاقيت و نوآوري: تعريف، مفاهيم و مديريت آن     
 • خلاقیت و نوآوری     
 • تعريف خلاقيت از ديدگاه روانشناسي     
 • تعريف خلاقيت از ديدگاه اجتماعي      
 • تعريف خلاقيت از ديدگاه سازماني      
 • شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری      
 • تفاوت خلاقیت و نوآوری با ملاحظه مفاهیمی مثل تغییر و آفرینشگری      
 •  نوآوري      
 • ربط خلاقيت و نوآوري      
 •  نوآوري شامل چه چيزهايي است؟      
 •  تاثیر متغيرهاي ساختاري بر نوآوري      

فصل دوم      

 • خلاقیت در معماری      
 • طراحی  سرکش      
 • طراحی رهایی      
 • طراحی گریز اندیشی      
 • «خلاقیت در معماری»      
 • رهایی از عادت ها و میل به تازگی      
 • «تکنیک های خلاقیت»      
 • نمایش ارزش:      
 • اصل اول تعادل در معماری خلاق      
 • تعادل متقارن معماری خلاق محور منعکس      
 • وحدت در خلاقیت در معماری خلاق      
 • ریتم در معماری خلاق      
 • تاکید در تبدیل معماری خلاق      
 • انواع روش های طراحی معماری      
 • روند طراحی معماری      
 • ایده ها      
 • آفرینش فرم در معماری      
 • نقش فرم در آفرینش معماری      
 • تشخیص فرم      
 • فرم و فضای معماری      
 • تعریف کانسپت      
 • عوامل موثر بر کانسپت در طراحی      
 • کانسپت ها و طراحی معماری      
 • کانسپت ها و ایده ها      
 • سناریوهای کانسپچوال (مفهومی)      
 • سلسله مراتب کانسپت      
 • انواع پنجگانه کانسپت:      
 • کانسپت قیاسی      
 • استعارات و تشبیهات (کانسپت های استعاری)      
 • کانسپت های جوهری      
 • کانسپت های برنامه ای پاسخ مستقیم و حل مسأله      
 • کانسپت های ایده آل گرا      

فصل سوم      

 • شهرهای خلاق      
 • مباني نظري شهر خلاق و پيشينه مطالعاتي آن در ايران و جهان      
 • کليدواژه ها و مفاهيم کليدي شهر خلاق      
 • بافت اجتماعي مفهوم شهر خلاق      
 • اثرگذاري طبقه ي خلاق بر فضا      
 • اقتصاد و شهر خلاق      
 • پيشينه مطالعاتي شهرهاي خلاق در ايران و جهان      
 • ارکان شهر خلاق      
 • زيرساخت هاي مناطق و شهرهاي خلاق      
 • شاخص هاي شهر خلاق و انتخاب شهرهاي نمونه و اولويت بندي آن ها      
 • بررسي شهرهاي منتخب و ويژگي هاي آن      
 • بسترهاي شهر خلاق      
 • منابع فرهنگي ، برنامه ريزي فرهنگي و شهر خلاق      

فصل چهارم      

 • معیارهای شهرهای خلاق      
 • شهرهای خلاق؛ از «برلین» تا «اصفهان»      
 • شهر خلاق، صنایع خلاق      
 • شبکه شهر خلاق      
 • دسته بندی یونسکو از شهرهای خلاق      
 • شکل گیری شهرهای خلاق      
 • مزایای پیوستن به شبکه شهرهای خلاق      
 • شهرهای متصل به شبکه جهانی شهرهای خلاق      
 • مروری بر اقدامات دو شهر عضو      
 • اصفهان؛ شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی      
 • رشت؛ شهر خلاق در حوزه خوراک شناسی      
 • شیراز؛ شهر خلاق ادبی      
 • استفاده از انگاره شهر خلاق در ایران      
 • شهر خلاق، ویژگی برجسته شهر های پایدار هوشمند      
 • شاخص های شهر خلاق      
 • مکان و مکان سازی      
 • شاخص خلاقيت فلوريدا (FCI)      
 • شاخص خلاقيت شارپي (SHCI)       
 • شاخص جوامع خلاق (CCI)       
 • شاخص قدرت خلاق (CVI)       
 • شاخص خلاقيت اروپا (ECI)       
 • شاخص خلاقيت هنگ کنگ (HKCI)       
 • شاخص خلاقيت چک (CZCI)       

فصل پنجم       

 • توریسم خلاق       
 • گردشگری خلاق       
 • ارتباط توریسم و اقتصاد خلاق       
 • توریسم خلاق از منظر سازمان‏های جهانی       
 • زمینه های نوآوری در صنعت توریسم کشور       
 • خلاقیت خارجی       
 • فعالیت‌های خلاقانه در عرصه گردشگری       
 • تجربه‌گرایی؛ مبنای گردشگری خلاق 

مجوزات

شهرهای خلاق

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس
{{operator_name}} X
کیفیت پاسخگویی:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
سلام دوست گرامی
مشاوران ما اینجا آماده هستند تا هر زمان که مطالعه ی سایت برایتان کافی بود ، به هر سوالی که داشتید سریعا در چت پاسخ بدهند.
اگر شماره تماس خود را هم بگذارید ، همین الان با شما تماس می گیریم.
خدمت به شما ، افتخار ماست.
{{comment.message}}
{{comment.message}}
پشتیبانی