تحلیل و طراحی سیستم

دوره آموزش تحلیل و طراحی سیستم


دوره تحلیل و طراحی سیستم چه دوره ای است؟ دوره تحلیل و طراحی سیستم یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: سیستم مجموعه ای است از اجزای به هم وابسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود، کلیت جدیدی را پدید آورده اند. اجزای سیستم ضمن برخورداری از ارتباطاتی کنشی و واکنشی، از نظم و سازمان خاصی پیروی می نمایند و در جهت تحقق هدف های معینی که دلیل وجودی سیستم است فعالیت می کنند. فرآیند تجزیه و تحلیل...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره تحلیل و طراحی سیستم چه دوره ای است؟

دوره تحلیل و طراحی سیستم یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

سیستم مجموعه ای است از اجزای به هم وابسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود، کلیت جدیدی را پدید آورده اند. اجزای سیستم ضمن برخورداری از ارتباطاتی کنشی و واکنشی، از نظم و سازمان خاصی پیروی می نمایند و در جهت تحقق هدف های معینی که دلیل وجودی سیستم است فعالیت می کنند. فرآیند تجزیه و تحلیل، طراحی و استقرار سیستم های اطلاعاتی، تشکیل چرخه ای به نام چرخه تکاملی سیستم را می دهد. این چرخه تابع متدولوژی و روش هایی است که از آن ها به منظور انجام فعالیت های فوق در چرخه استفاده می شود. به طور کلی تجزیه و تحلیل سیستم، فرآیند بررسی وضعیت موجود در یک سیستم، به منظور بهبود بخشیدن به آن از طریق ارائه راه حل های بهتر و مناسبتر است.

آموزش: مطالب این دوره در 160. ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند .این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید . ده‌ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌پردازند.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول

 •  سیستم و نگرش سیستمی- سیستم    
 • سیستم     
 • مبانی سیستم    
 • تعریف سیستم    
 • نمایش هندسی سیستم    
 • مشخصه‌ها و عناصر سیستم    
 • ورودی‌ها    
 • فراگرد (پردازش)    
 • خروجی‌ها    
 • بازخورد کنترلی    
 • روابط در سیستم    
 • روابط حیاتی (منطقی)    
 • رابطه هم‌‌افزایی    
 • پویایی سیستم    
 • محیط و مرز سیستم    
 • سیستم‌های باز و بسته    
 • درونداد    
 • فرایند تبدیل (میانداد)    
 • بازخور(باز داد)    
 • سیستم‌های اصلی و فرعی    
 • خواص سیستم باز    
 • برونداد (ستاده ها) Out put    
 • بازخور (بازداد) Feedback    
 • محیط سیستم    
 • طبقه بندی سیستم ها    
 • خواص سیستم های باز    
 • طبقه بندی سلسله مراتبی بولدینگ    
 • همبستگی بین اجزا    
 • تناسب بین اجزا    
 • گردش دایره وار    
 • خاصیت تولید مثل    
 • همپایانی    
 • گرایش به فنا    
 • گرایش به تکامل    
 • گرایش به تعادل یا خودنگهداری پویا    
 • نظریه عمومی سیستم ها و نگرش سیستمی    

فصل دوم

 •  تجزیه و تحلیل سیستم    
 • تعریف تجزیه و تحلیل سیستم    
 • تعریف سیستم در یک سازمان    
 • تعريف كلى تجزيه و تحليل سيستم  ها و روشها    
 • آثار علائم مشکلات موجود در سيستم  ها و روش  ها    
 • هدف  هاي تجزيه و تحليل سيستمها و روشها    
 • فوايد تجزيه و تحليل سيستمها و روش  ها    
 • روشprocedure    
 • شیوهMetod    
 • فرايند    
 • انواع روش  ها    
 • ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم    
 • وظایف واحد تجزیه و تحلیل سیستمها    
 • اهم  وظایف واحد تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها    
 • اهمیت تجزیه و تحلیل سیستم ها برای مدیران    
 • فواید تجزیه و تحلیل سیستم ها    
 • تحلیل کننده سیستم کیست ؟    
 • ویژگیهای آنالیست    
 • تشریح مراحل تجزیه و تحلیل سیستم    
 • مفهوم تجزيه و تحليل اطلاعات    
 • نحوه تجزيه و تحليل اطلاعات    
 • وظايف واحد  هاي تجزيه و تحليل سيستم  ها و روش  ها    
 • تحليلگر سيستم    
 • ويژگي  هاي تحليلگر    
 • مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها    
 • روشهای جمع آوری اطلاعات    
 • لزوم به کارگیری ترکیبی از روشها    
 • قانون توافق مثبت    
 • قانون توافق منفی    
 • متد ترکیبی یا تغییرات ملازم    
 • انواع همبستگی بین متغیرها    
 • .طراحی و تجزیه و تحلیل سیستمها    
 • مهمترین فواید تجزیه و تحلیل سیستمها    

فصل سوم

 •  فنون تجزیه و تحلیل سیستمها    
 • تعریف جدول تقسیم کار    
 • مزایای تهیه جدول تقسیم کار    
 • مراحل تهیه و تنظیم جدول تقسیم کار    
 • نمودار گردش كار    
 • رسم نمودار گردش كار    
 • مستندسازي فرايندهاي انجام كار    
 • تعريف مستندسازي    
 • گردش کار چیست؟    
 • تشریح کارکرد گردش کار    
 • نمودار جريان    
 • ساير نمودارهاي كارسنجي    
 •  فرآيند توليد    
 •  تفاوت كنترل كيفيت و بازرسي    
 •  نمودار كنترل    
 • كاربرد نمودارهاي كنترل در نمونه گيري    
 • دلايل استفاده از نمودارهاي كنترل    
 • اصول و روشهای بایگانی اسناد ومدارک    
 • ساختار اطلاعاتی بایگانی    
 • مدیریت گردش اسناد(فیزیكی و الكترونیكی)    
 • طبقه بندی اسناد    
 • مدیریت امحاء اسناد    
 • امنیت    
 • انواع آرشیو    

فصل چهارم

 •  اصول و مفاهیم سازمانی    
 • سازمان    
 • تعریف سازمان    
 • مدل کسب وکار و سازمان    
 • تئوری و طراحی سازمان    
 • مدیریت سازمان    
 • جایگاه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم در مدیریت    
 • سازمان بر مبنای مشتری (ارباب رجوع)    
 • سازمان بر مبنای قلمرو عملیاتی ( محل جغرافیایی)    
 • سازمان بر مبنای محصول ( نوع تولید )     
 • سازمان بر مبنای پروژه     
 • سازمان بر مبنای تعداد    
 • سازمان بر مبنای وظیفه (هدف)    
 • سازمان بر مبنای نوع عملیات (تخصص)    
 • سازمان ماتریسی     
 • سازمان با ساخت آزاد یا ادوهکراسی     
 • سازمان یا گروه های متداخل یا سازمان حلقوی     
 • ساخت سازمانی مدولار ( ماجولار )    
 • ساختهای ترکیبی    
 • ساختار کلی سازمان    
 • بخش‌های اصلی سازمان    
 • تنظیم نمودار سازمانی    
 • روش ترکیبی    
 • سه عامل عدم تغییر در سازمانها و سیستم ها     
 • مهمترین وظایف واحد تجزیه و تحلیل سیستم     
 • توسعه مدیریت    
 • نیازهای مطرح شده در توسعه مدیریت    
 • ابزار توسعه مدیریت    
 • راهکارهای بهبود و توسعه مدیریت    
 • تعالی سازمانی    
 • مدل‌های تعالی سازمانی    

فصل پنجم

 •  روشهای برنامه ریزی شبکه ای    
 • روش ارزیابی و بازنگری برنامه ( پرت)    
 • فعالیت    
 • مراحل روش پرت    
 • تحلیل زمانی شبکه    
 • تخمین زمان هر فعالیت    
 • برآورد خوش بینانه (کمترین زمان حداقل)    
 • بر آورد بدبینانه ( بیشترین زمان یا زمان حداکثر )    
 • برآورد زمان محتمل ( با احتمال بیشتر )    
 • تعیین زمان انتظار برای هر فعالیت    
 • تعیین واریانس و احتمال خاتمه پروژه طبق برنامه    
 • روش مسیر بحرانی (C.P.M)    
 • مراحل روش CPM    
 • روش ترسیم پیش نیازها (PDM)    
 • ارتباط بین فعالیتها    
 • مدل های شبکه ای    
 • مراحل برنامه ریزی شبکه    
 • برآورد طول زمان انجام فعالیت ها    

فصل ششم

 •  کارسنجی    
 • تعریف کارسنجی    
 • فوائد کارسنجی    
 • اصول کارسنجی    
 • پیش نیازهای کارسنجی    
 • فن بررسی حرکات    
 • مراحل بررسی حرکات    
 • روشهای کارسنجی    
 • موارد اضافات مجاز    
 • روشهای اندازه گیری کار    
 • مراحل روش استفاده از سوابق گذشته    
 • مراحل روش گزارش گیری    
 • مراحل روش نمونه گیری    
 • مراحل روش عناصر از پیش تعیین شده    
 •  روش زمان سنجی    
 • مراحل روش زمان سنجی

 

مجوزات

تحلیل و طراحی سیستم

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس