*آمادگی جهت اخذ نمایندگی کد بیمه

دوره آمادگی جهت اخذ نمایندگی کد بیمه


دوره  آمادگی جهت اخذ نمایندگی کد بیمه چه دوره ای است؟ دوره  آمادگی جهت اخذ نمایندگی کد بیمه یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.  

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره  آمادگی جهت اخذ نمایندگی کد بیمه چه دوره ای است؟

دوره  آمادگی جهت اخذ نمایندگی کد بیمه یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

کتاب مجموعه قوانین و مقررات بیمه 
تدوین: مهدی کمالان 
انتشارات کمالان

 • قانون بیمه 
 • قانون اداره امور شرکت های بیمه 
 • قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری 
 • اساسنامه شرکت های سهامی بیمه ( مرکزی ایران ، البرز، آسیا ، دانا)
 • قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395
 • آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون فوق مصوب 1396
 • آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون فوق مصوب1397
 • آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه 
 • موضوع ماده (12) قانون فوق مصوب 1397
 • آیین نامه اجرایی ماده (30) قانون فوق مصوب 1397
 • آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347
 • آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف ، افزایش یا تقسیط آن مصوب 1396
 • آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث مصوب 1396
 • تصویب نامه درخصوص تعیین مصادیق وعناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز مصوب 1387
 • قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339
 • اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی مصوب 1397
 • تصویب نامه درخصوص کاهش حق بیمه
 • بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث 
 • تصویب نامه درخصوص پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان دیدگان طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی 
 • قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین المللی بیمه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ( کارت سبز) 
 • قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی مصوب 1380
 • تصویب نامه درخصوص تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی موضوع ماده (36) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری –مصوب 1350 –برای موسسات بیمه غیردولتی
 • مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه درمناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران 
 • قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1362
 • آیین نامه اجرایی تبصره (8) الحاقی به ماده قانون فوق 
 • قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران 
 • تصویب نامه راجع به بیمه کالا و افراد توسط بیمه مرکزی ایران
 • تصویب نامه راجع به میزان بیمه شرکت های حمل و نقل هوایی ایرانی به خارج از کشور مصوب 1380
 • تصویب نامه درخصوص عرضه 5%از سهام شرکت های بیمه و بانک ها در بورس
 • مقررات راجع به ماده 8قانون ثبت شرکت ها آیین نامه قانون ثبت شرکت های بیمه 
 • لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری 
 • قانون عضویت بیمه مرکزی ایران در شرکت بیمه اتکایی آسیا
 • تصویب نامه درخصوص شرکت وزارت امور اقتصادی و دارایی درانجمن بین المللی بیمه هواپیما
 • قانون اجازه عضویت بیمه بیمه مرکزی ایران در ( اتحادیه نظارت کننده برشرکت های بیمه درکشور های درحال توسعه)
 • قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادرات و خرید پنج هزار (5000) سهم از سهام شرکت مذکور به ارزش پنج میلیون (5000000) دینار اسلامی 

منبع: حقوق بیمه
نویسنده: دکتر ایرج بابایی


پیشگفتار ویراست ۳
پیشگفتار ویراست ۲
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات
الف) تعریف بیمه
ب) مبانی ریاضی عملیات بیمه
ج) انواع بیمه

 1. بیمه خسارات
 2. بیمه اشخاص

د) سازمان و ساختار فعالیت بیمه در ایران

 1.  بیمه مرکزی ایران
 2. شرکتهای بیمه
 3. نمایندگیهای بیمه
 4. کارگزاران (دلالان) بیمه

ه) اوصاف عقد بیمه

 1. بیمه عقدی است رضایی (قصدی)
 2. بیمه عقدی است لازم
 3. بیمه عقدی است معوض
 4. بیمه عقدی است غیر مجانی
 5. بیمه عقدی است استمراری
 6. بیمه عقدی است اتفاقی
 7. بیمه عقدی است مبتنی بر حسن نیت
 8. بیمه عقدی است الحاقی (تحمیلی)

و) انعقاد قرارداد بیمه

 1. سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای
 2. زمان و نحوه انعقاد عقد بیمه

فصل دوم: اصول و عناصر مشترک عقود بیمه
بخش اول: ریسک موضوع بیمه
الف) تعریف
ب) مشخصات ریسک به عنوان موضوع عقد بیمه

 1. تعیین ریسک موضوع بیمه: اعلام ریسک
 2. استثناهای ریسک موضوع بیمه

بخش دوم: حق بیمه
الف) شرایط و نحوه پرداخت حق بیمه
ب) ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه
بخش سوم: وقوع حادثه برای موضوع بیمه
الف) وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه

 1. اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت
 2. اعلام وقوع حادثه به بیمه گر

ب) وظایف بیمه گر در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه
فصل سوم: قواعد خاص بیمه های خسارت
بخش اول: اصول مشترک بیمه های خسارت
الف) اصل جبران خسارت و تعهدات بیمه گر

 1. نحوه جبران خسارت توسط بیمه گر
 2. نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه

ب) محدودیت تعهدات بیمه گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه

 1. محدودیت تعهدات بیمه گر ناشی از خواست بیمه گذار
 2. محدودیت تعهدات بیمه گر ناشی از خواست بیمه گر

ج) انتقال مالکیت مال موضوع بیمه

 1. شرایط انتقال بیمه
 2. آثار انتقال بیمه

بخش دوم: احکام خاص بیمه های اموال
الف) جانشینی بیمه گر در رجوع به ثالث مسئول ایراد خسارت در بیمه اموال

 1. طبیعت جانشینی بیمه گر در دعوی علیه مسئول حادثه
 2. شرایط و آثار دعوی جانشینی
 3. استثناهای دعوی قائم مقامی

ب) حقوق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی توسط بیمه گر
بخش سوم: احکام خاص بیمه های مسئولیت
الف) خطر موضوع بیمه مسئولیت

 1. بدهی ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار
 2. هزینه های دعوی مسئولیت

ب) نقش بیمه گر در دعوی زیان دیده علیه بیمه گذار مسئول حادثه

 1. منع بیمه گذار از پذیرش مسئولیت
 2. منع بیمه گذار از مصالحه با زیان دیده در مورد مسئولیت
 3. شرط اداره دعوی مسئولیت و تحویل اسناد و مدارک دعوی به بیمه گر
 4. تعهد بیمه گر به پرداخت محکوم به دعوی مسئولیت

ج) دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر

 1. دلایل توجیهی پذیرش دعوی مستقیم
 2. نظام حقوقی و شرایط دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر

فصل چهارم: بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
الف) مسئولیت جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی و پوشش

 1. تعيين مسئول جبران خسارت و مسئول خرید پوشش بیمه
 2. تمیز دارنده وسیله نقلیه
 3. دامنه پوشش بیمه: تكليف بیمه به جبران خسارت به صرف ارتباط وسیله نقلیه

ب) نظام خاص جبران خسارت بدنی

 1. میزان خسارت پرداختی به قربانیان حوادث رانندگی توسط بیمه گر
 2. نظام خاص پرداخت خسارات توسط بیمه گر قبل از صدور
 3. صندوق تامین خسارتهای بدنی

ج) نظام خاص خسارت مالی وارده به وسیله نقلیه زیان دیده
 د) دعوی زیان دیده برای جبران خسارت توسط بیمه گر

 1. دعوی زیان دیده عليه راننده یا مسبب حادثه و جبران خسارت توسط بیمه گر
 2. دعوی مستقیم علیه بیمه گر

ه) استثنائات و محدودیتهای حاکمیت قانون و پوشش بیمه اجباری شخص ثالث

 1. افراد استثنا شده: استثنای راننده مسبب حادثه
 2. حوادث و اموال استثنا شده

کتاب سوم
کتاب بیمه اموال و مسئولیت 
نویسنده آیت کریمی 
چاپ دوم – بهار1393
ناشر بنیاد حقوقی میزان

 • فهرست مطالب
 • در خصوص چاپ سوم
 • سخنی با خوانندگان

 فصل نخست: کلیات
گفتار اول - مفهوم ریسک با خطر 

 • ریسکهای خالص یا ایستا
 •  ریسکهای سوداگرانه 
 • ریسکهای عام

گفتار دوم - واکنش نسبت به ریسک 

 • نگهداری 
 • گریز 
 •  اجتناب 
 •   کاهش
 • انتقال 
 • ترکیب
 • خنثی سازی

گفتار سوم - مدیریت ریسک 
گفتار چهارم - مقدمه ای بر بیمه های اموال 

 • جنبه های اقتصادی بیمه های اموال 
 • تقسیم بندی بیمه های اموال یا بیمه های غرامتی ...
 •  اموال  
 • اموال بیمه پذیر
 • خطرات بيمه پذیر 
 •    محدودیت بیمه 
 •  شرط استثنای خطر 
 • شرط استثنای مواد رادیواکتیویته و انرژی هسته ای
 •  شرط استثنای خسارات ناشی از امواج صوتی 
 • خطرات غیرقابل بیمه
 •  بیمه گذار 
 • - بیمه زیان پولی  

گفتار پنجم - بازار بیمه اموال 

 • بازار بیمه ایران 
 • قانون اداره امور شرکتهای بیمه 
 • بیمه مرکزی ایران 
 • آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه.
 • دلالان بیمه

 گفتار ششم - کاهش احتمال تحقق خطر 

 •   مقدمه 
 • آتش سوزی و خطرات مخصوص
 •  دزدی
 • اتومبیل
 • مهندسی 
 • صداقت و امانت کارکنان 
 • حوادث

گفتار هفتم - اصول اساسی بیمه 

 • اصل حد اعلای (حسن نیت )
 • اصل غرامت 
 • اصل نفع بیمه پذیر 
 • اصل جانشینی  
 • أصل تعدد بیمه
 • اصل داوری 
 • اصل عليت (علت مستقیم)
 • اصل اتکایی 

گفتار هشتم - کلیات بیمه اموال

 • ساختمان
 • رایانه و حافظه آن 
 • موجودی عاملان خرده فروشی 
 • موجودی تولید کنندگان
 •  محصولات کشاورزی
 • ماشین آلات کشاورزی 
 • دام 
 • بیمه های مهندسی
 • پنبه و توتون 
 • جایگزینی 
 • هزینه های حرفه ای 
 •  هزينه تخليه ضایعات 
 • جایگزینی در بیمه نامه های مهندسی 

گفتار نهم - انواع قراردادهای بیمه

 • بیمه مشترک
 • بیمه نامه با افزایش سرمایه پلکانی
 • بیمه کالاهای فصلی
 • بیمه تمام خطر
 • بیمه تمام خطر صنعتی 
 • بیمه پول 
 • بیمه کالا در حین حمل 
 • بیمه اموال منازل 

فصل دوم: بیمه اتکایی 
گفتار اول - ماهیت بیمه اتکایی 

 • ریسکهای ناشی از بیمه گذار (ریسک اصلی)
 • ریسکهای ناشی از بیمه گر واگذارنده یا از بیمه گر اتکایی 
 • ریسکهای خارج از کنترل طرفین قرارداد 
 •  تراکم ریسک در بیمه اتکایی
 • حد اعلای حسن نیت 
 • وضعیت بیمه اتکایی در صورت اعسار و ورشکستگی بیمه گر واگذار

گفتار دوم - سهم نگهداری، اتکایی اختیاری و اجباری 

 • سهم نگهداری
 • بیمه اتکایی اختیاری 
 • بیمه های اتکایی اجباری 
 • انواع قراردادهای اتکایی نسبی 
 • قراردادهای مازاد خسارت

فصل سوم: بیمه اتومبیل 
گفتار اول - صدور بیمه نامه اتومبیل و عوامل نرخ گذاری

 • پیشنهاد بیمه اتومبیل 
 • عوامل مؤثر در ارزیابی ریسک اتومبیل 
 • طبقه بندی رانندگان بر اساس سابقه خسارت

گفتار دوم - مشخصات وسیله نقلیه 

 • شماره اتومبیل
 •  ساخت و مدل
 • نوع بدنه 
 • سال ساخت
 •  گنجایش وسیله نقلیه
 • قیمت و تاریخ خرید وسیله نقلیه 
 • لوازم اضافی نصب شده در اتومبیل 

گفتار سوم - چگونگی تعیین نرخ بيمه
گفتار چهارم - بیمه بدنه اتومبیل
 

 • خطرهای موضوع بیمه 
 •   خطرهایی که بیمه نمی شود 
 • خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر
 • اعلام خسارت
 • جلوگیری از توسعه خسارت 
 • خودداری از اقرار یا مصالحه 
 •  برآورد و پرداخت خسارت 
 • انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر
 •  داوری 
 • مهلت پرداخت خسارت 

گفتار پنجم - بیمه مسئولیت و بیمه حوادث راننده و سرنشین

 • بیمه مسئولیت

گفتار ششم - تقسیم بندی انواع اتومبيل 

 • اتومبیل های شخصی 
 • موارد مورد توجه بیمه گران صادر کننده بیمه نامه برای صدور بیمه نامه مسئولیت اتومبیل 
 • وسایل نقلیه تجاری

فصل چهارم: بیمه مهندسی
گفتار اول - کلیات

 • پیدایش بیمه مهندسی، سابقه تاریخی 
 • انواع بیمه نامه های مهندسی
 • بیمه مهندسی از زبان آمار
 • مشکلات جاری و چشم انداز آینده رشته بیمه مهندسی

گفتار دوم - بیمه تمام خطر مقاطعه کاری 
تعريف 
انواع عملیات و پروژه های بیمه شده 
تأمین بیمه ای 
صدور
گفتار سوم - بیمه تمام خطر نصب

 • انواع بیمه 
 • نوع ماشین و طرحهای مشمول بیمه 
 • پوشش بیمه ای 
 • ویژگیهای بیمه تمام خطر نصب 
 • صدور 

گفتار چهارم - بیمه شکست ماشین آلات 

 • تعریف
 • ضرورت بیمه شکست ماشین آلات
 •  انواع خسارتهای مورد انتظار 
 • خساراتی که پوشش ندارند 
 • سرمایه بیمه شده و جبران زیان 

گفتار پنجم - بيمه عدم النفع ماشین آلات 

 • نوع بیمه 
 •  نیاز به بیمه عدم النفع ماشین الات
 • پوشش بیمه ای 
 •  دوره پرداخت خسارت، زمان انتظار
 • سرمایه بیمه شده
 •  تعیین نرخ 
 • تسویه و پرداخت خسارت 

 گفتار ششم - بیمه بویلر و ماشینهای بخار

 • تعريف 
 •  انواع تجهیزات مورد بیمه 
 •  پوشش بیمه ای 
 •  بیمه نامه بویلر و انفجار دیگ بخار
 •  بیمه انفجار و انهدام 
 • جدول بیمه نامه 
 • ملاحظاتی در مورد صدور بیمه نامه بویلر
 •  علت نیاز به بیمه بویلر و ماشینهای بخار 

 گفتار هفتم - بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی

 • انواع بیمه
 • استثنائات 
 • سرمایه مورد بیمه
 • فرانشیز (سهم بیمه گذار از خسارت)
 • صدور
 •   تعیین نرخ 

گفتار هشتم - بیمه تمام خطر رایانه 

 •   تعريف 
 • تجهیزات مورد بیمه 
 •  پوشش بیمه ای 
 •  ملاحظاتی در مورد صدور
 • علت نیاز به بيمه رایانه 

گفتار نهم - بيمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی 

 • تعريف 
 •   تجهیزات مورد بیمه
 • پوشش بیمه ای

 گفتار دهم - فاسد شدن کالا در سردخانه ها 

 • دامنه پوشش بیمه ای
 •  ریسکهای استثنا شده 
 • سرمایه بیمه شده و فرانشیز (سهم بیمه گذار از خسارت)
 •  نحوه صدور 
 • اتاقهای آتمسفر کنترل شده

گفتار یازدهم - انواع مختلف دیگر از بیمه نامه های مهندسی در بازارهای خاص

 • بیمه ساختمان
 • بیمه نصب
 •  بیمه تضمین 
 • بیمه نیروگاههای اتمی 

 فصل پنجم :بیمه هواپیما
گفتار اول – تاریخچه هواپیما
گفتار دوم- ساختار بازار بیمه هواپیم
ا

 • مقدمه 
 •   تعداد 
 • زمان
 • قانون بیمه هواپیمایی 
 • ایمنی هوایی و هوانوردی
 • چگونگی مسئولیت قانونی (مسئولیت در مقابل مسافران)
 • اشخاص ثالث 

گفتار سوم - شکل بیمه هواپیما

 • خسارت کلی 
 • خسارت جزئی 
 • حق بیمه 
 • فرانشیز 
 •  استثنائات 
 • بیمه فقط خسارت کلی 
 • بیمه ريسکهای روی زمینی 
 • خطر جنگ بیمه بدنه هواپیما و خطرات تبعی 
 • بیمه قطعات یدکی 
 • بیمه از دست دادن منافع 
 • بیمه عدم النفع 

گفتار چهارم - بیمه مسئولیت هواپیما 

 • مسئولیت در مقابل مسافران
 • مسئولیت در مقابل اشخاص دیگر
 •  مسئولیت مالکین و بهره برداران فرودگاه ها 
 • آشیانه ها و تعمیرگاه ها
 • کنترل ترافیک هوایی 

گفتار پنجم-سایر مسئولیت های هواپیمایی

 • مسئولیت کالا

گفتار ششم- بیمه فضایی

 • ریسکهای قبل از پرتاب سفاین فضایی
 • بیمه پرتاب سفاین فضایی
 • خطرات حین پرتاب سفینه
 • بیمه مرحله بهره برداری
 • بیمه مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث
 • سایر انواع پوشش های بیمه ای
 • گفتار هفتم-انواع ویژه
 • بیمه با کارمزد منافع
 • بیمه با فرانشیز خسارت

گفتارهشتم –کلیات بیمه هواپیما ، صدور بیمه نامه بدنه هواپیما

 • مقدمه 
 • نوع هواپیما
 • سن هواپیما
 • توانایی و مهارت خلبان
 • گفتارنهم- بیمه اتکایی هواپیما
 • پوشش اتکایی اختیاری
 • پوشش های اتکایی اجباری 
 • پوشش اتکایی مازاد خسارت
 • پوشش های اتکایی اجباری

فصل ششم : بیمه مسئولیت
گفتار اول- مسئولیت مدنی

 • مقدمه 
 • اساس مسئولیت مدنی
 • مبانی مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث
 • مسئولیت مدنی طبق قانون مسئولیت مدنی ایران

گفتار دوم- انواع مسئولیت

 • مسئولیت مالک ساختمان و کارخانه 
 • مسئولیت مالک یا متصرف حیوان
 • مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان
 • مسئولیت کارفرما درباره زیانهای ناشی از کار به کارگران 
 • مسئولیت متصدی حمل ونقل
 • مسئولیت ناشی ازتقصیر اداری (نقص وسایل و تشکیلات)
 • خسارات ناشی از اعمال حاکمیت

گفتار سوم-تعریف و انواع بیمه مسئولیت 

 • تعریف بیمه مسئولیت
 • بیمه مسئولیت جرح بدنی
 • بیمه مسئولیت خسارات مادی
 • بیمه مسئولیت هزینه های درمانی
 • بیمه مسئولیت امین 
 • بیمه مسئولیت مقاطعه کاران و تولیدکنندگان 
 • بیمه مسئولیت آسانسور 
 • بیمه مسئولیت کارفرما 
 • بیمه مسئولیت براساس قرارداد مبدا
 • بیمه مسئولیت کالا
 • بیمه مسئولیت فروشندگان ناشی از مسئولیت تولیدکننده
 • بیمه مسئولیت پس از تکمیل طرح و تولید کالا
 • بیمه مسئولیت قراردادی ( مسئولیت مفروض)
 • بیمه جامع مسئولیت عمومی
 • انواع بیمه نامه جامع مسئولیت شخصی 
 • قرارداد بیمه جامع مسئولیت شخصی
 • بیمه مسئولیت جامع شخصی کشاورزان 
 • بیمه مسئولیت جامع مازاد یا تراکم خطر
 • بیمه مسئولیت حرفه ای
 • بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان 
 • بیمه مسئولیت ورزشکاران 
 • بیمه مسئولیت کارفرما درمقابل کارکنان
 • گفتارچهارم-خسارت
 • خسارت در بیمه های مسئولیت 
 • تحقیق 
 • مدیریت خسارت 
 • تسویه خسارت 

گفتارپنجم- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در ایران 

 • مسئولیت ناشی از داشتن وسیله نقلیه موتوری
 • بیمه بین المللی مسئولیت مدنی دارندگان یا رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

فصل هفتم: بیمه آتش سوزی
گفتار نخست- بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی

 • ممقدمه 
 • حریق بزرگ لندن 
 • کلیات درمورد آتش و آتش سوزی و تعریف عوامل موثر در ایجاد آن 
 • مثلث حریق
 • حریق
 • شعله 
 • شعله زنی
 • حدود قابل اشتعال یا قابل انفجار
 • منبع آتش زنه 
 • طرق مختلف انتقال حرارت 
 • طبقه بندی آتش سوزی ها
 • آتش سوزی های خشک
 • آتش سوزی خود به خود
 • انفجار 
 • عوامل گسترش در آتش سوزی
 • مبنای تعهدات بیمه گر
 • بیمه نامه بر اساس اولین خسارت
 • مثال درمورد بیمه به ارزش کمتر از قیمت واقعیت 
 • مدت بیمه 
 • بیمه به قیمت بیش از ارزش واقعی مورد بیمه 
 • بیمه به قیمت کمتر از ارزش واقعی
 • پیشنهاد بیمه
 • اظهارات واقعی درباره مورد بیمه
 • کارشناسی و بازدید اولیه
 • نحوه تعیین نرخ و محاسبه حق بیمه 
 • قیمت تمام شده در بیمه در بیمه آتش سوزی
 • خسارت آتش سوزی 
 • ضایعات ناشی از آتش سوزی
 • عوامل موثر در کاهش ضایعات ناشی از آتش سوزی
 • استثنائات
 • رابطه علیت در بیمه آتش سوزی
 • تجدید بیمه نامه 
 • نحوه وصول حق بیمه 
 • اصل تعدد بیمه نامه 
 • اصل جانشینی 
 • شروع و خاتمه بیمه نامه آتش سوزی 
 • موضوع قرارداد بیمه 

گفتار چهارم –محاسبه حداکثر خسارت احتمالی و حداکثر خسارت برآورد شده 

 • حداکثر خسارت احتمالی و حداکثر خسارت بر آورده شده ( پی ام ال وای ام ال)
 • محاسبه ای ام ال
 • نحوه محاسبه ام پی ال یا حداکثر خسارت ممکن

گفتارپنجم- تعرفه و نرخ در بیمه آتش سوزی

 • مقدمه 
 • انواع تعرفه بیمه 
 • تجدید نظر با تعرفه 
 • طبقه بندی ریسکهای تعرفه 
 • عوامل دیگر موثر در تعیین نرخ 
 • کسورات 
 • اساس محاسبه نرخ خطرات تبعی یا خطرات اضافی
 • محاسبه نرخ بیمه عدم النفع 
 • کنترل و نظارت دراجرای تعرفه 
 • همکاری در ارتباط با تعیین نرخ 
 • محاسبه حق بیمه واقعی ریسک 

گفتار ششم –صدور بیمه نامه آتش سوزی

 • صدور 
 • جدول ظرفیت ها
 • صدور بیمه نامه بر اساس حداکثر خسارت احتمالی ، حداکثر خسارت ممکن یا حداکثر خسارت برآورد شده
 • ساختمان های استاندارد
 • بیمه خطرات ویژه و شرایط خاص
 • عوامل موثر در موفقیت مدیریت صدور
 • ارزیابی خسارات بیمه شده

گفتار هفتم- خطرات مخصوص  یا خطرات اضافی

 • مقدمه 
 • آتش سوزی خود به خود، افزایش دما یا سوختن خود به خود 
 • شورش و آشوب 
 • استثنائات بیمه شورش و آشوب
 • عملیات بدکارانه 
 • تگرگ 
 • آتش سوزی زیر زمینی
 • نشست و ریزش زمین
 • سقوط هواپیما
 • تذکیدگی لوله آب یا سرریز شدن تانکها و مخازن آب و سایر وسایل آبرسانی
 • برخورد اموال بیمه شده با وسایل نقلیه موتوری یا حیوانات 
 • نشت آب افشانها
 • بیمه محصولات کشاورزی و دام 
 • بیمه ساختمانهای درحال ساخت 
 • بیمه نامه دراز مدت

فصل هشتم: شرایط قرارداد بیمه آتش سوزی
گفتارنخست- خطرات اضافی

 • صاعقه 
 • انفجار
 • بیمه دزدی با شکست حرز
 • بیمه شکست شیشه
 • بیمه توفان

گفتاردوم-وظایف بیمه گر و بیمه گذار

 • وظایف بیمه گذار
 • تغییر مالکیت مورد بیمه ( ماده 17 قانون بیمه و ماده 20شرایط عمومی)
 • حدود تعهدات بیمه گر درصورت وقوع حادثه و ارزیابی خسارت
 • موارد عدم پرداخت خسارت
 • اصل جانشینی یا اصل قایم مقامی
 • فسخ بیمه نامه آتش سوزی 
 • تشدید خطر

گفتارسوم- سایر شرایط

 • مرجع رسیدگی به اختلافات طرفین 
 • مرور زمان
 • استثنائات 
 • شرایط خصوصی 
 • شرایط ویژه 

فصل نهم: بیمه خطرات فاجعه آمیز

 • مقدمه 
 • دو اصل اساسی
 • بعضی از ویژگی های بیمه خطرات طبیعی
 • توصیه هایی از نقطه نظر بیمه ای
 • پوشش  برای سهم نگهداری شرکت 
 • چشم انداز آینده بیمه خطرات فاجعه آمیز 
 • ضمائم

فصل دهم: حریق و اقدامات ایمنی
گفتار اول-چگونگی انتشارحریق

 • بعضی عوامل موثر درانتخاب درجه مقاومت حریق یک بنا
 • پیش گیری از آتش سوزی
 • خاموش کردن آتش

گفتار دوم-اطلاعات درمورد آب

 • سودآب از نقطه نظر آتش نشانی
 • زیانهای آب از نقطه نظر آتش نشانی 

گفتار سوم- مایعات قابل اشتعال

 • گازها
 • خطرات گازها و طریقه مبارزه با آن
 • الکتریسیته 
 • مواد منفجره 
 • انواع انفجار

گفتارچهارم- خاموش کننده های دستی

 • طرزعمل دستگاههای خاموش کننده 
 • خاموش کننده های آب 
 • نکات مثبت خاموش کننده سودا اسید 
 • نکا منفی سودا اسید

گفتار پنجم-خاموش کننده های سودا اسید

 • خاموش کننده های آب و گاز
 • نکات مثبت خاموش کننده های آب و گاز
 • نکات منفی خاموش کننده های آب و گاز
 • خاموش کننده های مولد کف
 • نحوه کاربرد کف
 • خاموش کننده های پودری
 • خاموش کننده های گاز کربنیک
 • موارد استفاده از Co2
 • سامانه های خاموش کننده 
 • خاموش کننده های دستی 
 • انواع خاموش کننده ها
 • خاموش کننده های خودکار
 • سامانه آب فشان (اسپرینکلر)
 • عملکرد سامانه 
 • آتش نشانی
 • فن آوری پیش رفته کاشف

فصل یازدهم: بیمه های زیان مالی
گفتار اول- بیمه اعتبار

 • اساس کلی
 • مشارکت بیمه 
 • هدف بیمه اعتبارات بازرگانی 
 • نواع پوشش بیمه های اعتبار
 • ریسک های تجاری و سیاسی
 • محاسن بیمه اعتبار

گفتار دوم- بیمه تضمین 

 • تعریف عناوین 
 • استفاده از ضمانت نامه
 • جانشینی
 • اصول حاکم برضمانت نامه ها
 • ضمانت نامه های شرکتی
 • ضرورت ضمانت نامه ها
 • تفاوت بین بیمه اعتبار با ضمانت نامه 
 • ارکان بیمه اعتبار
 • حق بیمه
 • ضمانت نامه های قراردادی
 • تعریف ضمانت نامه های قراردادی
 • مبلغ ضمانت نامه در ارتباط با ارزش قرارداد 
 • میزان تعهد ضامن 
 • روش های اجرای تعهد از طرف ضامن

گفتار سوم- ضمانت نامه گمرکی

 • مراحل صدورکالا
 • نحوه صدور ضمانت نامه گمرکی

گفتارچهارم-ضمانت نامه های مقاطعه کاری ساختمان

 • ضمانت نامه های مزایده 
 • ضمانت نامه اجرای قرارداد
 • ضمانت نامه پرداخت دست مزد کارگران و ارزش مواد اولیه 
 • ضمانت نامه پیش پرداخت 
 • ضمانت نامه تعمیرونگه داری
 • ضمانت نامه قرارداد تهیه مواد اولیه
 • ضمانت نامه گواهی نامه ومجوز فعالیت

گفتار پنجم-ضمانت نامه ها

 • بیمه صداقت و امانت کارکنان
 • ضمانت نامه های بازرگانی
 • روش صدور بیمه نامه 
 • ضمانت نامه های دادگستری
 • ضمانت نامه حمایتی
 • خسارت و زیان
 • ضامن متقابل 
 • فصل دوازدهم :بیمه عدم النفع

گفتار اول-مقدمه 

 • پوشش های بیمه عدم النفع 
 • اساس تعهدات بیمه عدم النفع
 • هزینه پوشش (حق بیمه)
 • روش های سه گانه پوشش بیمه عدم النفع
 • تاثیر کم بیمه گی در میزان خسارت 
 • مالیات بر درآمد 
 • خطرات اضافی
 • موارد دیگر
 • تامین های بیمه ای دیگر
 • فهرست منابع
 • قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث
 • قانون بیمه( مصوب 1316/2/7)
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس