طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ

آموزش سوئیچینگ


دوره طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ چه دوره ای است؟ با توجه به پیشرفت علم ، دانش و آموزش های کوتاه ، مجتمع آموزش های مجازی پارس به امید پیشرفت سطح علمی کشور و با هدف کمک به این امر ، دوره طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ را به صورت پکیج آموزش مجازی طراحی و در اختیار علاقمندان قرار داده است و در این مورد و با توجه به اهمیت یادگیری طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ ، آن را به صورت یک پکیج کامل آموزشی عمومی و مجازی در اختیار عموم قرار می دهد. پکیج آموزشی مجازی طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ با توجه به امکانات و...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ چه دوره ای است؟

با توجه به پیشرفت علم ، دانش و آموزش های کوتاه ، مجتمع آموزش های مجازی پارس به امید پیشرفت سطح علمی کشور و با هدف کمک به این امر ، دوره طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ را به صورت پکیج آموزش مجازی طراحی و در اختیار علاقمندان قرار داده است و در این مورد و با توجه به اهمیت یادگیری طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ ، آن را به صورت یک پکیج کامل آموزشی عمومی و مجازی در اختیار عموم قرار می دهد. پکیج آموزشی مجازی طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ با توجه به امکانات و نیازهای عموم دانشپدیران و طبق نظرسنجی به عمل آمده طراحی شده است و دانشپذیران میتوانند آن را به صورت پستی و سامانه یادگیری الکترونیکی تهیه کنند.

درباره دوره:

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و اﯾﺠﺎد ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ، ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژي و ﺗﻮان دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ .   ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ، رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ 35در ﺣﺪود ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﻬﺖ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ  و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ داﺷﺘﻪ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺪ.

 امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 100 ساعت به صورت  بسته آموزشی از طریق کتاب و سی دی مالتی مدیا ارائه می گردد که پس از شرکت در آزمون تخصصی ویژه این دوره ارزشیابی صورت میگیرد و موفق به دریافت مدارک معتبر ویژه این دوره می شوید.

:

محتوایی که در طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ  ارائه می شود، محتوایی با استانداردهای روز جهانی است که اغلب سرفصل های این دوره ، چه به صورت جامع و چه بصورت تک درس بدون شک در هیچ کجای کشور عزیزمان ارائه نمی شود ؛ مجموعه آموزش مجازی پارس افتخار دارد که محتوای آموزشی این مجموعه را تماما بصورت مالتی مدیا(صدا ، تصویر و فیلم) در اختیار شما قرار داده است.

آموزش آنلاین دوره:

در این نوع آموزش شرکت کنندگان با دسترسی آنلاین به محتوای دوره ی آموزشی امکان استفاده از آن را در هر ساعت ازشبانه روز، دارند که این ویژگی را می توان برتری بارزی نسبت به آموزش های حضوری دانست همچنین در پایان دوره دانشپذیران میتوانند به صورت آنلاین و بدون حضور در مجموعه در آزمون دوره شرکت کنند و ارزشیابی شوند.

چشم انداز دوره طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ

آشنایی با انواع مختلف منابع تغذیه و کاربرد آنها در صنعت برق

.اما پیشنهاد می شود جهت ارتقاء دانش خود و رسیدن به اهداف ویژه در زمینه طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ در دوره های آموزشی آشنایی با برق صنعتی،  برق – الکترونیک،     متره و برآورد پروژه تاسیسات برق نیز شرکت نمایید.

در پایان این دوره چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

 در پایان دوره ارتقای سطح دانش شما در زمینه طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ است  که بارزترین اتفاق می باشد.مهم ترین مباحثی که با گذراندن این دوره به آنها دست خواهید یافت شامل:

 • آشنایی با منابع تغذیه
 • آشنایی با انواع رگولاتور
 • آشنایی با وجه مشترک مدارات 

از دیگر مزایای شرکت در این دوره استفاده از انواع گواهینامه ملی  و  قابل استعلام و مدرک معتبر می باشد .

 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

 • مروری بر مبانی الکترونی    
 • خازن    
 • ساختمان خازن    
 • شارژ و دشارژ خازن :    
 • ظرفیت خازن    
 • انواع خازن    
 • خازنهای سرامیکی    
 • ترانسفورماتور    
 • مبدل    
 • مبدل هاي ورودي:    
 • مبدل هاي خروجي    
 • هدایت در اجسام    
 • انواع نیمه هادی    
 • حفره ها    
 • دیود    
 • ولتاژ شکست معکوس دیود    
 • مقاومت دیود    
 • دسته بندی دیودها    
 • کاربرد دیود    
 • مشخصه‌های مهم دیود    
 • نامگذاری دیودها    
 • ساختمان یکسو کننده‌ها    
 • دیودهای یکسوساز و یکسوسازی بوسیله دیود    
 • یکسو سازی جریان متناوب با یک دیود    
 • یکسوساز نیم موج    
 • یکسو ساز تمام موج با استفاده از پل دیود    
 • موارد کاربرد یکسوکننده‌ها    
 • یک سوساز با صافی:    
 • یکسوساز نیم موج با خازن صافی    
 • یکسوساز تمام موج پل با خازن صافی    
 • چند برابر کننده های ولتاژ    
 • دو برابر کننده های ولتاژ    
 • سه و چهار برابر کننده ی ولتاژ    
 • n برابر کننده ولتاژ    
 • برش دهنده ها Clippers    
 • مدارهای مهارکننده Clampers    

فصل دوم    

 • منابع تغذیه سوییچینگ    
 • مقدمه :    
 • منبع تغذيه خطي    
 • بلوک دياگرام يک منبع تغذيه سوئيچينگ :    
 • معايب منابع تغذيه خطي :    
 • بزرگ بودن ترانس كاهندة ورودي    
 • مزاياي منبع تغذية سوئيچينگ    
 • معايب منابع تغذية سوئيچينگ    
 • دليل انتخاب  SMPS و مقايسه آن با منابع تغذيه خطي    
 • چگونگي تنظيم خروجي در SMPS    
 • مشخصات يک نمونه SMPS    
 • يكسوساز ورودي    
 • مدار دلون    
 • انواع يکسوسازها :    
 • يکسو کننده پل :    
 • مشكلات واحد يكسوساز ورودي و روش هاي رفع آن ها    
 • استفاده از NTC    
 • استفاده از مقاومت و رله    
 • مشکلات استفاده از روش مقاومت و رله :    
 • استفاده از مقاومت و تراياک:    
 • روش تريستور نوري    
 • فيلتر ورودي EMI/RFI    
 • تنظيم کننده هاي ولتاژ(رگلاتورها):    
 • انواع رگولاتورهاي ولتاژ:    
 • مدار محدود کننده براي رگولاتورها:    
 • چاپرهای DC    
 • فيلترها    
 • انواع فيلترها    
 • فيلتر EMI :    

فصل سوم    

 • رگولاتورهاي سوئيچينگ ، ترانس سوئيچينگ وكنترلرها    
 • رگولاتور باک  (Buck)    
 • معايب رگولاتور باك:    
 • رگولاتور بوستBoost    
 • رگولاتور باک بوست    
 • رگولاتور سوئيچينگ با ترانسقورمر ايزوله کننده :    
 • رگولاتور فلاي بک  Fly Back    
 • رگولاتور پوش پول Push Pull    
 • اشکال اساسي و غير قابل حل رگولاتور PUSH  PULL    
 • رگولاتور نيم پل Half Bridge    
 • رگولاتور تمام پل Full Bridge    
 • ترانس سوئيچينگ    
 • مزايا ومعايب ترانسهاي سوئيچينگ    
 • طراحي ترانسفور ماتور    
 • بهينه سازي ضريب سيم پيچي هسته    
 • تلفات مسي :    
 • تلفات هسته    
 • مقدار بهينه چگالي شار Bmax    
 •  مقداربهينه فرکانس براي کاهش حجم هسته    
 • تاثيرافزايش فرکانس براندازه هسته    
 • نحوه سيم پيچي :    
 • ترانس (T٢):    
 • نحوه سيم پيچي    

فصل چهارم    

 • کنترل ها    
 • اصول کنترل ها    
 • انواع کنترلرها    
 • حالت ( نوع ) کنترل شبه رزونانسي :    
 • حالت ( نوع ) کنترل ولتاژ:    
 • کنترلر ولتاژ با  مدار مجتمع TL٤٩٤    
 • کنترل شده حالت جريان    
 • نوسانساز:    
 • ولتاژمرجع :    
 • نمونه منبع تغذيه سويچينگ با آي سي TL٤٩٤از نوع پوش پول :    
 • شرح مختصري بر نحوه کار مدار    

فصل پنجم    

 • ادوات قدرت سوییچینگ    
 • قطعات يک منبع تغذيه سوئيچينگ    
 • هسته و سيم پيچ    
 • ترانزيستور    
 • اشکالات عمده ترانزيستور هاي دو قطبي :    
 • MOSFET هاي قدرت    
 • نقاط ضعف MOSFET هاي قدرت :    
 • يکسوکننده ها    
 • ديودهاي قدرت    
 • ساختمان ديودهاي قدرت    
 • عملكرد ديودهاي قدرت در گرايش مخالف    
 • انواع ديود قدرت    
 • ديودهاي با بازيابي استاندارد يا همه منظوره    
 • ديودهاي بازيابي سريع و فوق سريع    
 • ديودهاي شاتكي    
 • خازنها    
 • مدارهاي راه‌انداز بيس    
 • راه انداز شامل ديود و خازن    
 • مدار راه‌انداز بهينه    
 • تكنولوژي ساخت ترانزيستورهاي ماس‌فت    

مجوزات

طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس