مانیتورینگ فرآیندهای آموزش

دوره آموزش مانیتورینگ فرآیندهای آموزش


دوره مانیتورینگ فرآیندهای آموزش چه دوره ای است؟ دوره مانیتورینگ فرآیندهای آموزش یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: از سال 1950 و با پیشرفت روز به روز صنعت نیاز به کنترل کننده های پیشرفته خود نمایی می کرد. معایب و مشکلات سیستم های کنترلی آن زمان نظیر نویز و حجم تابلوهای کنترلی و نیز خطایابی بسیار دشوار و گاها زمان گیر شدن پیدا کردن نقص و رفع آن بر این شد تا پای کنترل کننده های منطقی...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره مانیتورینگ فرآیندهای آموزش چه دوره ای است؟

دوره مانیتورینگ فرآیندهای آموزش یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

از سال 1950 و با پیشرفت روز به روز صنعت نیاز به کنترل کننده های پیشرفته خود نمایی می کرد. معایب و مشکلات سیستم های کنترلی آن زمان نظیر نویز و حجم تابلوهای کنترلی و نیز خطایابی بسیار دشوار و گاها زمان گیر شدن پیدا کردن نقص و رفع آن بر این شد تا پای کنترل کننده های منطقی در سال 1960 به صنعت باز شود. این سیستم ها مشکل اول یعنی کاهش نویز و حجم تابلو های کنترل را برطرف نمودند اما هنوز مشکل خطایابی و رفع آن برطرف نشد به علاوه اینکه مشکل بازرسی از وضعیت لحظه ای این سیستم ها و برنامه ریزی مجدد آنها نیز خود نمایی می کرد که در سال 1975 سیستم های مانیتورینگ ابداع و در کنار سیستمهای کنترلی به کار برده شدند به طوری که امروزه مانیتورینگ جایگاه ویژه و جدا نشدنی از طراحی سیستم های کنترلی دارند.

آموزش: مطالب این دوره در 65  ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

تفاوت این دوره با دوره های دیگر موسسات  چیست؟

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

 • اصول اهداف آموزشی    
 • اهداف آموزشی و انواع آن    
 • حیطه شناختی    
 • آگاهى (دانش)    
 • ادراک (فهميدن)    
 • کاربرد (بکار بستن)    
 • تجزيه و تحليل (Analysis)    
 • ارزشيابى و قضاوت (Evaluation & Judgement)    
 • حیطه روانی حرکتی  psychomotor    
 • آمادگی برای عمل(آمایه set)    
 • پاسخ پیچیده آشکار:compelx overt response    
 • انطباق:adaptation    
 • ابتکار:origination    
 • حیطه عاطفی    
 • مواجهه با موضوع (گرفتن يا دريافت کردن – Receving)    
 • ارزش گذارى (Valuing)    
 • سازماندهى (Organizing (Organization of values    
 • تبلور شخصيت (characterization by a value or value complex)    
 • تعیین گروه های یاددهی – یادگیری    
 • الگوهای یادگیری    
 • انواع الگوهای تفکر    
 • مختصری درباره الگوهای طراحی آموزش    
 • الگوى طرح درس سالانه :    
 • الگوى طرح درس روزانه :    

فصل دوم    

 • مدیریت دانش و سازمان های آموزشی    
 • مديريت دانش و سازمان هاي آموزشي    
 • تعريف مديريت دانش(Knowledge Management )    
 • مدیریت دانش    
 • حالت های خلق دانش    
 • تعريف سازمان آموزشي    
 • مديران آموزشي و مديريت دانش    
 • مديريت منابع انساني و مديريت دانش    
 • نگرش سیستمی به مدیریت دانش    
 • راهكارهاي پياده سازي مديريت دانش در سازمان هاي آموزشي    
 • گذار به سمت سازمان آموزشی    
 • سازمانهای آموزشی    
 • تعریف سازمان آموزشی    

فصل سوم    

 • فرآیند آموزش    
 • فرآیند آموزش کارکنان    
 • مزایای آموزش    
 • مراحل مختلف فرآیند آموزش    
 • نمونه ای از سامانه یکپارچه مدیریت    
 • ویژگی های مفهومی این سامانه    
 • امکانات سامانه در فرایند نیازسنجی    
 • گزارشهای مدیریتی و نمودارها    
 • پایش و اثربخشی فرایند آموزش:    
 • پایش فرآیند آموزش توسط سامانه    
 • فرآیند آموزش بر اساس ایزو     
 • نیازسنجی و سیاست‌گذاری آموزشی:    
 • طراحی و برنامه ریزی آموزشی:    
 • اجرای برنامه آموزشی :    
 • ارزشیابی فرایند آموزش:    

فصل چهارم    

 • نظارت و مانیتورینگ مدیریت آموزشی    
 • مانیتورینگ(monitoring)    
 • نظارت و کنترل در مدیریت آموزشی    
 • تعریف‌ کنترل    
 • هدف‌هاو ملاک‌ها    
 • انواع‌ کنترل‌    
 • تفاوت‌ نظارت‌ و کنترل‌:    
 • اهمیت کنترل‌ ونظارت‌    
 • گستره‌ی‌ نظارت‌ مدیران‌ در مدارس‌    
 • نظارت‌ کلینیکی‌ (معلم‌محور)    
 • چرخه‌ی‌ انجام‌ نظارت‌ معلم‌محور    
 • اهداف‌ نظارت‌ معلم‌محور    
 • نقش‌ نظارتی‌ مدیران‌    

فصل پنجم    

 • فرآیند کاوی آموزشی EPM    
 • مفهوم فرآیندکاوی    
 • فرآیند کاوی آموزشی (Educational process mining)    
 • Intention Mining قصد کاوی    
 • Sequence Pattern Mining الگو توالی کاوی    
 • Graph Mining    
 • چهارچوب ها و مفاهیم EPM    
 • محیط یادگیری مجازی    
 • لاگ کردن رویدادها    
 • اطلاعات و ابزار    
 • تکنیک های کشف    
 • conformance checking    
 • Dotted Chart Analysis Technique تکنیک تجزیه و تحلیل نمودار    
 • Social Network Analysis Technique تکنیک تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی    
 • دامنه های کاربردی مختلف در EPM    
 • ارزیابی مبتنی بر کامپیوتر    
 • ثبت نام دانشجو    
 • مخازن نرم افزار    
 • چرخه تحقیق ساختاری    
 • دنیای مجازیD 3آموزشی    
 • برخی اهداف مطالعه بروی EPM    
 • استفاده از معانی شناختی برای بهبود EPM.    

فصل ششم    

 • فرآیند آموزش در سازمان ها    
 • سازمان    
 • تعریف سازمان    
 • انواع سازمان    
 • سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی    
 • سازمان های تولیدی و خدماتی    
 • سازمان های دولتی و خصوصی    
 • فرآیند برنامه ریزی آموزش کارکنان    
 • مسئوليت طراحي و اجراي برنامه‌های آموزشي    
 • مدلهاي گوناگون از مراحل و فرايندهاي آموزش    
 • مدل ( T.D.L.B)    
 • مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان    
 • نياز سنجي آموزشي :    
 • محتواي برنامه درسي آموزش کارکنان :    
 • اصول سازماندهي محتواي آموزشي :    
 • روش هاي آموزش کارکنان :    
 • اجراي برنامه هاي آموزش کارکنان :    
 • ارزشيابي آموزش :    
 • نتايج برنامه ريزي آموزشي :    
 • اثربخشي آموزشي    

فصل هفتم    

 • ارزشيابي و نظارت برآموزش در    
 • يادگيري الكترونيكي    
 • استانداردها و مدل هاي سنجش و ارزشيابي    
 • آزمونهای الکترونیکی    
 • امکانات سیستم آزمون آنلاین    
 • استانداردها و مدل هاي مديريت كلاس در آموزش الكترونيكي    
 • استانداردها و مدل هاي روشهاي نظارت بر آموزش الكترونيكي    
 • روش های نظارت آموزشی    
 • نقش نظارت و راهنمایی آموزشی    
 • اهداف نظارت و راهنمایی آموزشی    
 • روش هاي متداول عملکرد نظارت آموزشي    

فصل هشتم    

 • کاربردها و اصول نیازسنجی آموزشی    
 • انواع نياز سنجي آموزشی با کاربرد آنها    
 • نياز سنجي بتا    
 • نياز سنجي دلتا    
 • الگوي تحليل SWOT    
 • کاربرد روش دیکوم (DACUM) در نیازسنجی آموزشی    
 • نقاط قوت نیازسنجی آموزشی به روش دیکوم    
 • نقاط ضعف نیازسنجی آموزشی به روش دیکوم    
 • مدلهاي نياز سنجي:    
 • نياز سنجي بر مبناي مدل شرح شغل:    
 • نياز سنجي برمبناي مدل DACUM    
 • نياز سنجي برمبناي مدل PAQ    
 • نياز سنجي برمبناي مدل PS    
 • ویژه گی های مدل    
 • اصول نیازسنجی آموزشی    
 • تداوم    
 • جامعيت    
 • مشاركت    
 • عينيت و اعتبار    
 • واقع‌بيني    
 • رعايت ملاحظات فرهنگي    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس