e
مهاجرت به نرم افزارهای آزاد ( متن باز )

دوره مهاجرت به نرم افزارهای آزاد


دوره مهاجرت به نرم افزارهای آزاد ( متن باز ) چه دوره ای است؟ دوره مهاجرت به نرم افزارهای آزاد ( متن باز ) یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: از نگاه معتقدان به نرم افزار آزاد در جایگزین کردن نرم افزارهایی با مجوزهای آزاد یا باز به جای نرم افزارهایی با پروانه های بسته هیچ تردیدی نیست. گروهی به یکباره استفاده از چنین نرم افزارهایی را کنار می گذارند و تنها از نرم افزار آزاد استفاده می کنند...

توضیحات بیشتر...

هر ۳ صفحه کتاب آموزشی معادل یک ساعت آموزش می باشد.

توضیحات

دوره مهاجرت به نرم افزارهای آزاد ( متن باز ) چه دوره ای است؟

دوره مهاجرت به نرم افزارهای آزاد ( متن باز ) یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

از نگاه معتقدان به نرم افزار آزاد در جایگزین کردن نرم افزارهایی با مجوزهای آزاد یا باز به جای نرم افزارهایی با پروانه های بسته هیچ تردیدی نیست. گروهی به یکباره استفاده از چنین نرم افزارهایی را کنار می گذارند و تنها از نرم افزار آزاد استفاده می کنند و گروهی دیگر حرکت تدریجی را ترجیح می دهند. شاید جایگزین کردن بسیاری از نرم افزارهای اختصاصی با معادلهای آزاد برای بعضی اشخاص چندان مشکل زا نباشد. اما اکثر کاربران عادی و کاربران تجاری امکان انتقال یکباره را ندارند. چنین انتقالی ممکن است برای اشخاص مشکلات مختلف و برای شرکتها هزینه ها و خسارات گوناگونی به همراه داشته باشد.در نتیجه بیشتر کاربران معتقد به استفاده از نرم افزار آزاد معمولاً در رایانه های خود ترکیبی ار نرم افزارهای آزاد و غیرآزاد را دارند و البته اکثراً همواره در پی جایگزین کردن معادلهای آزاد به جای غیر آزادها را هستند. در این میان جایگزین کردن بعضی از نرم افزارها یا به عبارت دیگر داده ها غیر از مشکلات فنی دچار اشکالات و وابستگیهایی می شود که کار انتقال را پیچیده تر و کندتر می کند.

آموزش: مطالب این دوره در160 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • آشنایی با نرم افزارهای آزاد
 • شناخت اصول مهاجرت به نرم افزارهای آزاد
برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول     

 • شناسایی انواع نرم‌افزار    
 • نرم‌افزار    
 • تقسیم بندی های فنی نرم افزار    
 • نرم افزارهای پایه(Programming Software)     
 • نرم افزارهای سیستمی(System Software)     
 • نرم افزارهای کاربردی(Application Software)     
 • بدافزارها (Malware)    
 • ابزارهای تبلیغاتی مزاحم(Adware)     
 • نرم افزار انبار گردانی(Inventory Management Software)     
 • نرم افزارهای جانبی (Utilities Software)    
 • نرم افزار پشتیبان و بازیابی اطلاعات(Data Backup and Recover Software)    
 • نرم افزار های پردازش داده ها    
 • نرم افزارهای شبیه سازی و مدل سازی     
 • نرم افزارهای سیستم خبره     
 • نرم افزار های سیستم بی درنگ     
 • نرم افزارهای سسیتم نهفته     
 • تقسیم بندی های حقوقی نرم افزار    
 • نرم افزارهای سفارشی(Custom Software)     
 • نرم افزارهای ردۀ عام(Off-the-Shelf Software)     
 • نرم افزارهای منبع باز و منبع بسته (Open Source and Closed Source Software)نرم افزارهای اختصاصی (Proprietary Software)     
 • نرم افزارهای مشروط و نرم افزارهای جزئی   (Shareware and Retail Software)    
 • نرم افزار اختراعی و نرم افزار کپی رایتی  (Patent software and copy right software  
 • نرم افزار مشاع و نرم فزار غیر مشاع     
 • نرم افزار مکمل و نرم افزار سازگار     
 • نرم افزارهای واسط و غیر واسط     

فصل دوم 

 • آشنایی با نرم افزار آزاد    
 • تعریف نرم‌افزار آزاد    
 • تاریخچه نرم‌افزار آزاد    
 • تعريف متن باز    
 • توزيع آزاد    
 • كدمنبع    
 • موارد جديد ايجاد شده    
 • انسجام كدمنبع مولف    
 • عدم وجود تبعيض    
 • عدم وجود تبعيض در رابطه با نوع كاربرد    
 • ارائه مجوز    
 • آزادي عمل براي اجرا كردن برنامه به هر منظور    
 • تعريف نرم افزار آزاد/متن باز    
 • تعريف استانداردهاي باز    
 • نرم افزار اختصاصي    
 • تفاوت نرم افزارهاي آزاد/متن باز با نرم افزارهاي اختصاصي    
 • فراتر از نرم‌افزار    
 • متن‌باز    
 • حقوق پدیدآورنده    
 • امنیت    
 • تفاوت نرم افزار متن باز و آزاد    
 • مسیر ناهموار مهاجرت به نرم افزار آزاد    
 • پروانه‌های نرم‌افزار آزاد    
 • مدل تجاری    
 • فرهنگ استفاده از نرم‌افزار آزاد و متن باز    
 • IT-security-lg    
 • شرایط لازم برای آزاد بودن یک نرم افزار    
 • معرفی نرم افزار های متن باز    

فصل سوم

 •  آشنایی با نرم افزا Open Source( منبع باز)    
 • نرم افزار Open Source( منبع باز)    
 • نرم افزار منبع باز    
 • ویژگی های نرم افزار منبع بازظ    
 • مزایای استفاده از نرم افزار منبع باز    
 • معایب نرم افزار منبع باز    
 • دیپ وب    
 • اهمیت وب عمیق    
 • استفاده‌های دولت‌ها از دیپ وب     
 • deep-web-search-engines    

فصل چهارم

 •  طبقه بندی نرم افزارها    
 • نرم افزار آزاد (Free Software)     
 • نرم افزار کد باز (Open Source)     
 • ویژگى نرم افزارهاى Open Source    
 • نرم افزار Public Domain     
 • نرم افزار CopyLefted     
 • Open source وابسته به رژیم copyright جاری است نه اصلاحات آن    
 • نرم افزار Non-copylefted     
 • سیستم گنو    
 • برنامه‌های گنو    
 • نرم‌افزار گنو    
 • نرم افزار GPL-covered     
 • نرم افزار نيمه آزاد (Semi free)     
 • نرم افزار خصوصي (Private software)     
 • نرم افزار اختصاصي (Propietary software)     
 • Freeware ها     
 • Shareware ها     
 • نرم افزار تجاري (Commercial software)     

فصل پنجم 

 • مسیر ناهموار مهاجرت به نرم افزار آزاد    
 • مزایای استفاده از نرم‌افزارهای متن‌باز    
 • در اختیار داشتن کدهای منبع و حق تغییر آنها    
 • نبود حقوق ویژه نرم افزار    
 • قابلیت تطابق بالای نرم‌افزار آزاد/ متن‌باز با سخت افزارهای متعدد    
 • مساله امنیت ملی    
 • اطمینان و پایداری    
 • استانداردهای باز و استقلال از فروشنده    
 • امکان بومی‌سازی    
 • امنیت    
 • مدیریت و هزینه‌های پشتیبانی    
 • رفع سریع اشکالات نرم افزاری گزارش شده    
 • معایب به کارگیری نرم‌افزارهای متن‌‌باز    
 • کمبود نیروی متخصص و نا آشنایی کاربران با نرم‌افزارهای متن‌باز    
 • کمبود برنامه‌های کـاربردی دربرخی زمینه‌ها    
 • نیاز به پشتیبانی    
 • تبادل اطلاعات با سیستم‌های اختصاصی    
 • مستندسـازی    
 •  پروژه آموزش الکترونیکی متن باز    
 • مهاجرت به متن‌باز    
 • متن‌باز هدف اصلی نرم‌افزار آزاد    
 • کژفهمی‌های معمول در مورد ”نرم‌افزار آزاد“ و ”متن‌باز“    
 • زیر ساخت فنی     
 • زيرساخت‌هاي مديريت منابع انساني    
 • زیر ساخت حقوقی    
 • زیر ساخت اقتصادی    

فصل ششم 

 • معرفی طرح ملی نرم افزارهای آزاد / متن باز (لینوکس فارسی)    
 • تاريخچه و اهداف طرح    
 • شناسايي ظرفیت‌ها و توانمندي كشور در اين حوزه    
 • خصوصيات سامانه عامل ملي و شاخص‌های انتخاب گنو/لينوكس به‌عنوان بستر    
 • خصوصيات سامانه عامل ملي    
 • شاخص‌های سامانه عامل گنو/لينوکس براي ملي کردن    
 • فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی    
 • برگزاري همایش‌ها    
 • وب‌گاه پروژه‌ها    
 • پشتيباني بخش ايرانِ وب‌گاه شبكه‌ي بين‌المللي متن‌باز (IOSN)    
 • گروه كاربران گنو/لينوكس (LUG)    
 • ارائه ابزارهای آموزشی بر پایه گنو/ لینوکس    
 • Learnux نسخه آموزشي قابل‌نصب گنو/لينوكس فارسي    
 • آموزش گنو/لينوكس مبتني بر رايانه (CBT)    
 • تهيه دوره‌هاي آموزش الكترونيكي مبتني بر وب    
 • پروژه‌ها    
 • فرآيند تعريف پروژه    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس