مدیریت فرآیندهای سازمانی

دوره مدیریت فرآیندهای سازمانی


دوره مدیریت فرآیندهای سازمانی چه دوره ای است؟ دوره مدیریت فرآیندهای سازمانی  یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: مدیریت فرآیند های سازمانی ، مدیریت با رویکرد جامع نگر است.در این رویکرد تمرکز بر همسو سازی تمامی جنبه های سازمانی با نیازهای مشتری و ایجاد ارزش افزوده برای او است. این رویکرد منجر به افزایش اثر بخشی و کارائی سازمان می گردد.توليد ارزش در تمام سازمان‌ها بوسیله فرآيندها...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره مدیریت فرآیندهای سازمانی چه دوره ای است؟

دوره مدیریت فرآیندهای سازمانی  یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

مدیریت فرآیند های سازمانی ، مدیریت با رویکرد جامع نگر است.در این رویکرد تمرکز بر همسو سازی تمامی جنبه های سازمانی با نیازهای مشتری و ایجاد ارزش افزوده برای او است. این رویکرد منجر به افزایش اثر بخشی و کارائی سازمان می گردد.توليد ارزش در تمام سازمان‌ها بوسیله فرآيندهاي کسب و کار صورت می گیرد. کارآيي يک سازمان معادل با کارآيي فرآيندهاي کسب و کار سازمان است. به منظور دستيابي به کارآيي بيشتر و حذف فرآيندها و فعاليت‌هاي غيرموثر در توليد ارزش، مديريت فرآيندهاي کسب و کار در سال‌هاي اخير مورد توجه مديران ارشد سازمان‌ها قرار گرفته است. مدیریت عملکرد و همسو سازی عملکرد با راهبردهای سازمانی از جمله اهداف دیگری است که با ساز و کار و رویکرد فرآیندی در سازمان امکانپذیر می گردد. به منظور دستیابی به سازمان فرآیند گرا توجه به مفاهیم و توانمندی های زیر راه گشا است:
• چرخه مديريت فرآيندهاي کسب و کار
• مدیریت بر مبنای فرآیند
• فعالیتهای کلیدی مدیریت فرآیندهای سازمانی
• توانمندی ها

آموزش: مطالب این دوره در 12 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • آشنایی با اصول مدیریت
 • شناخت فرآیندهای سازمانی
برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول 

 • پیش درآمدی بر رفتار سـازمانی    
 • رفتار سازمانی    
 • روان شناسی    
 • جامعه شناسی    
 • مردم شناسی    
 • علوم سیاسی    
 • هدف های رفتار سازمانی    
 • بهبود کیفیت و بازدهی    
 • نیروی کار گوناگون    
 • تفویض اختیار    
 • نو آوری و ایجاد تغییر    
 • کم شدن وفاداری کارکنان    
 • نیروی کار دو گانه    
 • بهبود رفتار، از نظر اخلاقی    

فصل دوم

 •  آشنایی با مفاهیم  مدیریت فرایند سازمانی    
 • تعریف مدیریت فرایند    
 • مدیریت بر مبنای فرآیند Process Based Management    
 • فواید نظام مدیریت فرآیند    
 • تعریف فرآیند    
 • تقسیم بندی فرآیندها    
 • طبقه بندی فرایندها    
 • روش شناخت فرآيند    
 • شناخت فرايندهاي سازمان    
 • متولي فرآيند    
 • غربال فرآيندي    
 • تعيين و تبيين اهداف فرايندها    
 • عوامل مؤثر بر طراحي فرايند    
 • تشخیص فرآیندهای سازمان و تعیین مالکیت آنها    
 • ضرورت بهبود فرآیندها    
 • روش‌ها و شیوه‌های مدیریت عملکرد و ارزیابی آن    
 • تاریخچه ارزیابی عملكرد    
 • اهمیت ارزیابی    
 • انواع ارزیابی    
 • فرایند ارزیابی عملكرد    
 • روش‌های اجرایی ارزیابی عملكرد سازمان‌های دولتی    
 • EFQM مدل تعالی سازمانی    
 • مدیریت فرایند وایجاد نگرش فرایند گرا    
 • سیستم‌های مدیریت فرایندهای کاری    
 • ماژول طراحی گرافیکی فرم و فرایند    
 • انواع فرآیندها    
 • فرایند اصلی     

فصل سوم

 •  اندازه گیری عملکرد فرآیندهای سازمان    
 • آشنایی با روش‌های تحلیل فرآیند    
 • اهمیت فرآیندها (شناخت فرآیندها) در مدیریت    
 • ERP و BPR موفقیت ها و شکست ها    
 • اندازه گیری عملکرد فرآیندهای سازمان  ارائه راهکار و مورد کاوی    
 • نظام اندازه گیری عملکرد فرآیندها ارائه دستورالعمل مرحله ای    
 • طراحی سیستم اندازه گیری عملکرد    
 • شناسایی فرآیندهای سازمان    
 • تعیین شاخص های مرحله پایین تر    
 • BPMN 
 • مزایای BPMN    
 • مدل سازی فرآیند    
 • سطوح مدلسازی فرایند    
 • افراد درگیر در تیم مدل سازی فرآیند    

فصل چهارم

 • مدیریت فناوری مبتنی بر فرایند سازمانی    
 • مدیریت فناوری مبتنی بر فرایند    
 • مدیریت فناوری توسعه تاریخی    
 • دیدگاه فرایندی به سازمان    
 • رویكرد مبتنی بر فرایند در مدیریت فناوری    
 • رویکرد ۸ گانه در مدیریت فرآیند    
 • تعاملات یك فرایند با فرآیندهای دیگر    
 • تنظیم فرآیند    
 • مطابقت فرآیند با خواسته های مشتری    
 • بهره وری فرآیند    
 • كنترل شكستهای ممكن در فرآیندها    
 • مهندسی مجدد فرآیندها    
 • زنجیره ارزش پورتر    
 • فرآیندهای پشتیبان    
 • آشنایی با APQC و APQC PCF    

فصل پنجم

 • تاثیر مدیریت فرایندهای سازمانی    
 • (BPM) در افزایش بهره وری    
 • مفاهیم و مراحل مدیریت فرایندهای سازمانی    
 • فاز اول طراحی و آنالیز فرایند    
 • فاز دوم پیکربندی    
 • فاز سوم اجرا و ارزیابی    
 • اهمیت تکنولوژی مدرن در پیاده سازی مدیریت سازمانی    
 • معرفی سیستم مدیریت بهره وری    
 • نظامهای بهره وری    
 • کمیته بهره وری مدیریت کیفیت بدنه و رنگ سایپا    
 • اثرگذاری مدیریت فرایندهای سازمانی در افزایش بهره وری    
 • مزایای کلی مدیریت فرایند    
 • استفاده از سرمایه های فکری    
 • مدیریت فرایند پیش زمینه مدیریت دانش    

فصل ششم

 • مدیریت رفتار سازمانی    
 • رفتار سازماني    
 • هدف رفتار سازماني    
 • مباني علمي رفتار سازماني    
 • تفكر اقتضايي    
 • سازمانها به عنوان محيط کار    
 • هدف ، رسالت و استراتژيها    
 • هم افزايي    
 • انسانها و سيستمهاي کاري    
 • رفتار سازماني ومديريت    
 • چالشهاي مديريت و رفتار سازماني در دنياي امروز    
 • عناصر رفتار سازماني    

فصل هفتم

 • مبانی ساختار سازمانی    
 • ساختار سازماني    
 • مدلهاي رفتار سازماني    
 • مدل مراقبتي    
 • مدل حمايتي    
 • مدل مشارکتي    
 • سيستم هاي اجتماعي فرهنگ    
 • عوامل و اجزاء فرهنگ سازماني    
 • چگونگي شكل گيري و تداوم فرهنگ سازماني    
 • رفتار سازماني مثبت گرا    
 • تعارض سازماني    
 • جايگاه تعارض در مديريت    

فصل هشتم

 • طراحی ساختار سازمانی در فرایندهای سازمانی    
 • طراحی ساختار سازمانی    
 • چهار رکن اصلی    
 • تقسیم کار در فرایندهای سازمانی    
 • گروه بندی در فرایندهای سازمانی     
 • سلسله مراتب اختیارات سازمانی    
 • هماهنگی در فرایندهای سازمانی    
 • تفکیک و انسجام امور    
 • راه هایی برای ایجاد هماهنگی موثر    
 • طرح ریزی سازمانی    
 • نگرش کلاسیک در فرایندهای سازمانی    
 • نگرش مبتنی بر کار و تکنولوژی    
 • نگرش مبتنی بر محیط سازمان    
 • کاهش دادن نیروی کار    
 • انواع ساختار سازمانی    
 • ساختار مبتنی بر محصول یا بازار    
 • سازمان های ماتریسی    
 • ساختارهای رسمی و غیر رسمی    

 

 

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس