معماری فناوری اطلاعات سازمانی

دوره آموزشی معماری فناوری اطلاعات سازمانی


دوره معماری فناوری اطلاعات سازمانی چه دوره ای است؟ دوره معماری فناوری اطلاعات سازمانی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: برای سهولت جامع نگری در شناخت حوزه عمل فناوری اطلاعات و بازآفرینی سازمان مبتنی بر فناوری اطلاعات رویکرد معماری سازمانی عمدتاً از مدل هرم معماری فناوری اطلاعات ارائه شده توسط موسسه ملی استانداردهای فناوری آمریکا تبعیت می کند. همان طور که مشاهده می شود برای معماری سازما...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره معماری فناوری اطلاعات سازمانی چه دوره ای است؟

دوره معماری فناوری اطلاعات سازمانی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

برای سهولت جامع نگری در شناخت حوزه عمل فناوری اطلاعات و بازآفرینی سازمان مبتنی بر فناوری اطلاعات رویکرد معماری سازمانی عمدتاً از مدل هرم معماری فناوری اطلاعات ارائه شده توسط موسسه ملی استانداردهای فناوری آمریکا تبعیت می کند. همان طور که مشاهده می شود برای معماری سازمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات رویکردی لایه ای به کار گرفته شده است که از پایین به بالای هرم هر لایه بستر و محمل لایه بالادستی خود است و ازطرفی برنامه ریزی برای پیاده ســازی آن از بالا به پایین صورت می گیرد. همچنین این هرم نشانگر آن است که معماری سازمان برمبنای فناوری اطلاعات مستلزم مشارکت تمامی سطوح استراتژیک میانی و عملیاتی سازمان در فرایند معماری است که این خط سیر در هرم مشهود است یعنی از سطوح بالا به پایین ماهیت استراتژیک به عملیاتی نزدیک می شود و این بدان جهت است که این فناوری تمام سطوح سازمانی را متأثر ساخته و در تصمیم گیریهای تمامی این سطوح حضور دارد.

آموزش: مطالب این دوره در 20 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

    فصل اول

 • آشنایی با فناوری اطلاعات
 • داده data 
 • اطلاعات Information 
 • اصول تبديل داده به اطلاعات    
 • اطلاعات چيست و چگونه تعريف مي شود    
 • عوامل ارتباطات نامطلوب    
 • سيستم هاي اطلاعاتي    
 • طرح جامع فناوري اطلاعات IT Master Plan    
 • آشنايي با مفاهيم بنيادي فرآيند فن آوري اطلاعات و ارتباطات    
 • تبديل اطلاعات Conversion    
 • ذخيره سازي اطلاعات Storage
 • پردازش اطلاعات Processing    
 • تبادل اطلاعات Communication    
 • تحليل اطلاعات Analysis    
 • انهدام اطلاعات Delete    
 • فن آوري اطلاعات در يک نگاه!!    
 • تعريفي از فناوري اطلاعات (IT)    
 • فن آوري (Technology)    
 • يک مثال ساده از تکنولوژي اي تي    
 • مفهم فن آوري اطلاعات و ارتباطات    
 • تاريخچه فن آوري اطلاعات
 • مديريت فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات(ITs ) در سازمان
 • وظایف فناوری اطلاعات 11
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات  ( ICT )    
 • زير ساخت اطلاعات ( II )    
 • کاربردهای اطلاعات ( IA )    
 • تدوين استراتژی توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات 

فصل دوم

 • آشنایی با معماری فناوری اطلاعات    
 • تاریخچه  معماری فناوری اطلاعات    
 • تعریف معماری    
 • زير معماري ها    
 • زيرمعماري كسب و كار    
 • زيرمعماري اطلاعاتي    
 • زيرمعماري برنامه هاي كاربردي    
 • زيرمعماري داده    
 • زيرمعماري فناوري    
 • اصول راهبردی معماری اطلاعات    
 • تبیین مفاهیم معماری اطلاعات
 • اساس معماری اطلاعات 
 • اهداف معماری اطلاعات    
 • ابعاد معماری اطلاعات    
 • معماری اطلاعات و وب
 • چگونگی ایجاد یک معماری اطلاعات موثر
 • NITS الگوی معماری فناوری اطلاعات    
 • مزایای سیستم های اطلاعاتی    
 • دو رویکرد عمده در تبیین معماری اطلاعات    
 • مراحل ایجاد معماری اطلاعات موثر
 • برخی اصول راهبردی معماری اطلاعات 
 • ملاحظات کلیدی برای معماری داده ها    
 • مدل های معماری داده ها
 • مدل های معماری برنامه کاربردی

فصل سوم

 • معماری فناوری اطلاعات سازمانی و چارچوب های معماری    
 • معماری سازمانی
 • تاریخچه معماری سازمانی    
 • هرم معماری سازمانی    
 • فرآیند معماری سازمانی    
 • انواع معماري سازماني    
 • معماري سازماني با محوريت فناوري اطلاعات    
 • تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان    
 • معماری فناوری اطلاعات در سازمان    
 • ضرورت های وجودی معماری فناوری اطلاعات    
 • دلایل ضرورت های وجودی معماری فناوری اطلاعات
 • چارچوب های معماری سازمانی    
 • چارچوب 
 • چارچوب زكمن
 • چارچوب C4ISR    
 • چارچوب FEAF    
 • نقاط قوت چارچوب فدرال 
 • چارچوب DODAF    
 • چارچوب TEAF    
 • چارچوب ملي معماري سازماني ايران    
 • مدل بلوغ معماری سازمانی
 • مجموعه مستندات معماری سازمانی    
 • الزامات معماري سازمانی    
 • فواید معماری سازمانی    
 • تاثیرات معماری سازمانی    
 • معماری سازمانی سرویس گرا    
 • تعریف معماری سرویس گرا
 • مقایسه ای میان معماری سازمانی با معماری سرویس گرا    
 • تفاوت معماری سازمانی با معماری سرویس گرا    
 • خصوصیات معماری سازمانی سرویس گرا    

فصل چهارم

 • معماري سيستم هاي اطلاعات استراتژيک در سازمان   
 • مفهوم سيستم    
 • تعريف معماري سيستم   
 • مفهوم سيستم اطلاعات سازماني   
 • تفاوت سيستم هاي اطلاعاتي با مديريت اطلاعات   
 • تعريف سيستم هاي اطلاعات استراتژيک    
 • برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات   
 • برنامه ريزی فناوری اطلاعات  و سيستمهای اطلاعاتی(IT/ISP)    
 • دستاوردهاي برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات   
 • تعيين برنامه‌ها و راهبردهاي پياده سازي ICT   
 • رويكرد هاي ‌برنامه‌ريزي ‌استراتژيك ‌اطلاعات‌    
 • شبكه‌ استراتژيك‌ مك ‌فارلان‌ و مك‌كني‌   
 • استراتژي‌ ارتباط‌ پارسونز   
 • عوامل‌ موفقيت‌ بحراني‌   
 • برنامه‌ريزي‌ سيستم‌هاي‌ تجاري‌   
 • تحليل‌ استراتژي‌ سرمايه‌گذاري‌    
 • مدل چهار مرحله ای IT/ISP    
 • ديدگاه هاي موجود براي طرح كلان    
 • رويکرد معماري سازماني براي تدوين برنامه کلان ICT   
 • اهداف اصلي معماري سازماني   
 • هرم معماري سازماني    
 • تدوين معماري سازماني    
 • اهميت معماري براي سيستم هاي اطلاعات استراتژيک    
 • فرايند تهيه معماري سيستم هاي اطلاعات استراتژيک    
 • تهيه برنامه استراتژيک فنآوري اطلاعات    
 • برنامه ريزي سيستم هاي اطلاعات استراتژيک    
 • پشتيباني از موقعيت رقابتي سازمان    
 • تهيه معماري وضع موجود    
 • تهيه معماري وضع مطلوب    
 • طراحي سيستم هاي اطلاعات استرتژيک    
 • فرايند مديريت استراتژيک   
 • استراتژي اطلاعات   
 • دلایل رویکرد سازمان به برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات   
 • دست آوردهای برنامه‌ریزی استراتژیك فناوری اطلاعات   
 • عوامل موثر بر کیفیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات  
 • عوامل سازمانی   

فصل پنجم

 • معماری امنیت سیستم های اطلاعاتی    
 • آشنایی با فناوری    
 • امنیت وحفظ شبکه    
 • هشدار در خصوص دريافت اطلاعات محرمانه و بخصوص كلمات عبور كاربران    
 • تهديدات شبكه و پيامدهاي آن    
 • بروز رساني خودكار سيستمهاي عامل  
 • ضرورت بروزرساني    
 • خط مشي امنيتي شبكه  
 • سيستم مديريت امنيت اطلاعات    
 • معماری امنیت اطلاعات   
 • مراحل فرایند معماري   

فصل ششم

 • معماری اطلاعات و داده ها  
 • معماری پايگاه داده    
 • سطح خارجی    
 • سطح ادراکی   
 • سطح داخلی    
 • تبديلات بين سطوح   
 • استقلال داده 
 • زبان ميزبان و زبان فرعي داده   
 • زبان دستکاری داده  
 • زبان کنترل داده   
 • کاربران پایگاه داده   
 • پیاده سازان برنامه های کاربردی   
 • مدیر پایگاه داده   
 • ديکشنری داده   
 • معماری اطلاعات  

مجوزات

معماری فناوری اطلاعات سازمانی

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس