توسعه های مهارت های مدیریت و سرپرستی

دوره آموزش توسعه های مهارت های مدیریت و سرپرستی


دوره توسعه های مهارت های مدیریت و سرپرستی چه دوره ای است؟ دوره توسعه های مهارت های مدیریت و سرپرستی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: واژه ی سرپرست در برابر واژه ی لاتین سوپروایزر «Supervisor  » به کار گرفته شده است . سرپرست فردی است که از طریق برقراری ارتباط، فعالیت های سازمان را به وسیله ی زیردستان ( نیروی خط مقدم کار و تولید) به انجام می رساند و علم و هنر هدایت و ره...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره توسعه های مهارت های مدیریت و سرپرستی چه دوره ای است؟

دوره توسعه های مهارت های مدیریت و سرپرستی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

واژه ی سرپرست در برابر واژه ی لاتین سوپروایزر «Supervisor  » به کار گرفته شده است . سرپرست فردی است که از طریق برقراری ارتباط، فعالیت های سازمان را به وسیله ی زیردستان ( نیروی خط مقدم کار و تولید) به انجام می رساند و علم و هنر هدایت و رهبری، نظارت و کنترل بر زیردستان را سرپرستی گویند. سرپرستان سنگ نگهدارنده ی سقف سازمان( سنگ بنای سازمان) هستند، سرپرستان نقطه ی پرگار مدیریت و بی شک حلقه ی ارتباطی بسیار مهم در زنجیره ی مدیریت و سازمان به شمار می آیند که با موقعیت خاص خود موجبات استحکام سازمان شده و حیات، سلامت و بقای آن را تضمین می نمایند 

 امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 70 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند.این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید. ده‌ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌پردازند.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

 • نظریه های سازمان و مدیریت
 • مدیریت    
 • طبقه بندی های تاریخی نظریه های سازمان و مدیریت    
 • طبقه بندی مجموعه ای نظریه های سازمان و مدیریت
 • اصول مدیـریت عمومی    
 • تعاریف مدیریت    
 • مدیریت علم یا هنر؟    
 • سطوح مدیریت    
 • مهارت های مدیران    
 • نقش های مدیریت    
 • کارایی و اثر بخشی    
 • وظایف مدیران    
 • برنامه ریزی و تصمیم گیری    
 • اهداف برنامه ریزی    
 • اولویت برنامه ریزی    
 • محاسن و محدودیت های برنامه ریزی
 • انواع برنامه ریزی
 • دام های دهگانه اصلی در برنامه ریزی موفق    
 • هدف گذاری    
 • تصمیم گیری سازمانی    
 • طبقه بندی تصمیم ها    

فصل دوم

 • نقش سرپرست در سازمان    
 • جایگاه سرپرست    
 • مسئولیتهای سرپرست    
 • ارتباط موثر سرپرست با كاركنان    
 • رهبری    
 • جایگاه سرپرست در وظایف مدیریتی    
 • نقش مشاركت در سرپرستی    
 • ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ    
 • اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ    
 • ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد زﯾﺮدﺳﺖ    
 • ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻدﺳﺘﺎن
 • ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن    
 • وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺎر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ    
 • وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ    
 • ﻧﻘﺶ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ تخصص شغلی مناسب فرد    
 • ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ    
 • ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ    

فصل سوم

 • نظریه های نوین سرپرستی و مدیریت    
 • نگرش كمي مديريت    
 • نگرش سيستمي مديريت    
 • نگرش اقتضايي مديريت    
 • جنبش جديد روابط انساني    
 • نظريه مديريتي J (مديريت ژاپني)    
 • نظريه مديريتي A (مديريت آمريكايي)    
 • نظريه مديريتي Z (تلفيقي از مديريت ژاپني و آمريكايي)    
 • نظـريه هاي رهبــري    
 • نظريه هاي رفتـار رهبـري    
 • ابعاد تغییر محیط سازمانها در دو دهه اخیر    
 • مكاتب ( تئوري هاي ) مديريت    
 • تئوري نئوكلاسيك(نهضت روابط انساني)    
 • تئوري نوین (تحليل سيستمي سازمان)    
 • سازمان در نظریه نوین    
 • سیر تحولات نظریه های مدیریت    
 • ویژگی های نظریه ی نوین    
 • مدیریت نوین از  نگاه نظریه پردازان نوین    

فصل چهارم

 • ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان    
 • منابع انسانی    
 • عوامل موثر بر ایجاد انگیزه    
 • افزایش و کاهش انگیزش کارکنان سازمان    
 • عوامل درونی ایجاد انگیزش شغلی    
 • عوامل بیرونی ایجاد انگیزش شغلی    
 • عوامل کاهش انگیزش کارکنان    
 • نحوه ارتباط با کارکنان از A تا Z    
 • تکنیک های انگیزش نیروی کار    
 • مدیریت انگیزش، کارکنان برانگیخته    

فصل پنجم

 • سازماندهی فعالیت ها در سازمان    
 • سازماندهی، بنیاد مدیرتی و تشکیلات اداری    
 • فرایند سازماندهی    
 • مبانی سازماندهی    
 • مدیریت تغییر در سازمان    
 • معنی و مفهوم بهبود سازمان    
 • هدف های برنامه های بهبود سازمان    
 • اهداف برنامه های بهبود سازمان    
 • توانمندسازی در سازمانها    

فصل ششم

 • مدیریت تعارض در سازمان    
 • مفهوم تعارض    
 • جايگاه تعارض در مديريت    
 • تقسيم بندي تعارضات سازماني    
 • ارزيابي منشأ تعارضات سازماني    
 • مديريت تعارض    
 • استراتژي ايجاد تعارض سازنده در سازمان    
 • تعارض در سازمان    
 • جنبه های تعارض    
 • عوامل و وضعیت های تعارض آمیز    
 • حل و فصل تعارض  

مجوزات

توسعه های مهارت های مدیریت و سرپرستی

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس