کاربرد نرم افزار Excel و Mini Tab درکنترل کیفیت

دوره نرم افزار Mini Tab درکنترل کیفیت


دوره کاربرد نرم افزار Excel و Mini Tab درکنترل کیفیت  چه دوره ای است؟ دوره کاربرد نرم افزار Excel و Mini Tab درکنترل کیفیت یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: Minitab  یک نرم افزار کنترل کیفیت آماری و مناسب برای پروژه های Six Sigma و بهبود کیفیت می باشد. این نرم افزار به عنوان یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعداد و تجزیه و تحلیل داده های خام شناخته...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره کاربرد نرم افزار Excel و Mini Tab درکنترل کیفیت  چه دوره ای است؟

دوره کاربرد نرم افزار Excel و Mini Tab درکنترل کیفیت یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

Minitab  یک نرم افزار کنترل کیفیت آماری و مناسب برای پروژه های Six Sigma و بهبود کیفیت می باشد. این نرم افزار به عنوان یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعداد و تجزیه و تحلیل داده های خام شناخته شده است و در بسیاری از واحد های صنعتی بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله آن می توان با تجزیه و تحلیل داده های آماری به طراحی آزمایشات پرداخت.

آموزش: مطالب این دوره در 75ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • آشنایی با مبانی Excel
 • آشنایی با مبانی Mini Tab  
 • شناخت اصول کنترل کیفیت
 • آشنایی با کاربرد excel و minitab در کنترل کیفیت

 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول  

 • معرفی نرم افزار اکسل   
 • معرفی نرم افزار اکسل   
 • کاربرد های نرم افزار اکسل  
 • ایجاد یک سند اکسل  
 • کار با محیط اکسل   
 • ریبون Ribbon    
 • ایجاد و باز کردن ورک بوک ها Workbook در اکسل 2016    
 • مبانی کار با سلولها در اکسل 2016   
 • وارد کردن مقادیر در سلولها    
 • عملیات کپی و چسباندن محتویات سلولها (copy and paste)    
 • فرمولها و توابع اکسل    
 • ایجاد فرمولهای پیچیده   
 • فیلتر کردن داده ها    
 • جدول ها (Tables) در اکسل 2016    

فصل دوم   

 • معرفی نرم افزار مینی تب    
 • معرفی نرم افزار    
 • انجام تحلیل کنترل کیفیت آماری به کمک نرم افزار مینی تب   
 • امکانات نرم افزار مینی تب   
 • شروع کار با Minitab    
 • پنجره Worksheet :    
 • پنجره مديريت پروژه ( Project manager )   
 • انواع منوها ( Menu )    
 • پرونده (File )    
 • ويرايش ( Edit )    
 • منو Data    
 • منو محاسبات (Calc )    
 • منوي Stat    
 • گراف ( Graph )   
 • منوي Editor  
 • منوي Tools    
 • منوي Windows   
 • منوي Help   
 • منوي Assistant 
 • ايجاد يک پروژه جديد با Minitab   
 • ايجاد داده هاي تصادفي با Minitab    
 • کد گذاري براي مشاهدات يک متغير تصادفي   
 • ايجاد يک گزارش با استفاده از Minitab:    

فصل سوم   

 • تعاريف ، مفاهيم و روش هاي بهبود كيفيت  
 • تعريف كيفيت    
 • جنبه هاي كيفيت از نظر سازمان :    
 • جنبه هاي كيفيت از نظر مشتري از ديدگاه كانو:    
 • رابطه ي بين بهبود كيفيت و بهره وري :    
 • دلايل كلي استفاده از بهبود كيفيت : 
 • برخي اصطلاحات مهم در مهندسي كيفيت:    
 • انواع هزينه هاي كيفيت    
 • مهندسی کیفیت    
 • انواع روش های مهندسی کیفیت    
 • ۱):6Q    
 • EFQM(2   
 • معیار های توانمند سازی (  500/1000 امتیاز) :    
 • معیار های نتایج (500/1000 امتیاز) :  
 • TQM(3 (Total Quality management) مديريت کیفیت جامع :    
 • International organization for standardization)  ISO 9001-2008 ( 5)    
 • روش های آماری برای کنترل فرآیند تولید  

فصل چهارم   

 • نمودارهای کنترل برای مشخصه های کیفی متغیر   
 • فلسفه نمودارهاي كنترل :    
 • فاز اول در نمودار هاي كنترل :   
 • فاز دوم در نمودار هاي كنترل:   
 • قدم دوم - انتخاب گروه هاي منطقي :   
 • قدم سوم – انتخاب زير گروه هاي منطقي :   
 • بررسي تصادفي بودن داده ها با: ( Run chart)    
 • گرایشات (روند Trend) :    
 • دسته بندی :(clustering)   
 • مخلوط، ترکیبی : (mixtures)   
 • نوسانات : (oscillation)   
 • تعریف دنباله:  (Run up or down)  
 • آزمون تصادفی بودن (Run test)  
 • طریقه رسم نمودار S-Xbar در Minitab    
 • نمودار هاي كنترل براي مشاهدات انفرادي:    
 • طريقه به دست آوردن دامنه تغييرات متحرک:   
 • نمودار I-MR درMinitab :    
 • Estimate قسمت:    
 • نمودارZ-MR    
 • طریقه ی رسم نمودار Z-MR در Minitab    
 • نمودار moving range و individual به صورت جداگانه:   
 • تخمين انحراف معيار بين زير گروه ها (Between):  
 •  طريقه رسم نمودار I-MR-R/S(Between/Within) در Minitab    
 • فلسفه ی نمودار های کنترل Time Weighted charts) CUSUM و EWMA)    
 • طریقه رسم نمودار Minitab در EWMA    
 •  نمودار تجمعي جمعيCUSUM    
 • طريقه رسم نمودار CUSUMدر Minitab    
 •  نمودار ZONE    
 • قسمت Weights/reset    
 • استفاده از نمودار هاي Historical:    

فصل پنجم   

 • استفاده از گراف ها در مینی تب    
 • فلسفه استفاده از گراف ها    
 • انتخاب نوع گراف به کمک Minitab    
 •  فلسفه استفاده از Graph the distribution of data   
 • شاخص های گرایش مرکزی    
 • شاخص های پراکندگی  
 • شاخص های موقعیت   
 • شاخص های شکل توزیع   
 • Graphical summary   
 • نحوه ی استفاده از Graphical summary درMinitab    
 •  نمودار Box Plot   
 • نمودار Individual value plot   
 • نمودار Pie chart   
 • طریقه ی رسم   Pie chart در Minitab   
 • نمودار Bar chart   
 • فلسفه استفاده از Graph variables over time    
 • نمودار Time series  
 • طریقه رسم نمودار Time series در Minitab   
 • فلسفه استفاده از Graph relationships between variables    
 • نمودار Scatter plot (groups)   
 • نمودار Scatter Plot Matrix    
 • میانگین    
 • میانه    
 • مد یا نما    

فصل ششم   

 • آشنايي با برخي از توابع    
 • مقدمه اي بر احتمالات و متغير تصادفي    
 • توزيع هاي گسسته    
 • محاسبه احتمال يک متغير تصادفي با توزيع دو جمله اي با Minitab   
 • توزيع پوآسون   
 • توزيع هاي پيوسته    
 • محاسبه احتمال توزيع نرمال با Minitab   
 • توزيع مربع کاي    
 • محاسبه احتمال توزيع مربع کاي با Minitab    
 • توزيع t استيودنت    
 • محاسبه احتمال توزيع t با Minitab    
 • توزيع F – فيشر    
 • پيدا کردن تابع توزيع يک متغير تصادفي   
 • محاسبه احتمال توزيع F با Minitab    
 • پيدا کردن تابع توزيع يک متغير تصادفي  با Minitab    138

فصل هفتم    

 • انجام محاسبات آماری در  اکسل    
 • انواع توابع آماری در اکسل   
 • ایجاد یک تابع با استفاده از دستور AutoSum    
 • توابع count و sumif    
 • نحوه محاسبه میانگین در اکسل   
 • توابع محاسبه میانگین در اکسل    
 • نحوه محاسبه درصد در اکسل    
 • نحوه محاسبه میانگین در اکسل   
 • توابع محاسبه میانگین در اکسل    
 • تابع AVERAGEIF در اکسل   
 • تابع AVERAGEIFS در اکسل    
 • ابزار Data Table در اکسل   
 • Goal Seek در اکسل    
 • تابع COUNT در اکسل    
 • تابع COUNTA در اکسل    
 • تابع COUNTBLANK در اکسل   
 • تابع COUNTIFS در اکسل    
 • تابع choose    
 • تابع Frequency   
 • تابع Address   
 • توابع LARGE و SMALL در اکسل    
 • تابع MEDIAN در اکسل    
 • تابع Index    
 • تشریح آرگومان های تابع Index اکسل    

فصل هشتم    

 • انجام محاسبات آماری در مینی تب 
 • محاسبه احتمالات در Minitab  
 • چگونگی Unstack کردن داده‌ها   
 • جدا نمودن داده‌های چند بلوک   
 • نرم الیزه کردن اعداد   
 • انجام کارهای آماری بر روی داده‌ها   
 • آزمون فرض برای میانگین‌های دو جامعه مستقل   
 • تساوی میانگین های دو جامعه مستقل    
 • میانگین های دو جامعه مستقل    
 • حالتی که داده‌ها در دو ستون باشند  
 • به‌دست آوردن همبستگی بین دو یا چند متغیر   
 • به‌دست آوردن کوواریانس    
 • تست نرمال بودن متغیرها    

فصل نهم  

 • ترسیم نمودار و هیستوگرام در اکسل    
 • درک نمودارهای اکسل    
 • انواع نمودارها (chart) در اکسل   
 • نمودارهای ستونی (Column charts)  
 • نمودارهای نسبتی (Pie charts)  
 • نمودارهای میله ای (Bar charts) 
 • نمودارهای سطحی (Surface charts)   
 • نمودار پراکندگی Scatter Plot   
 • نمودار رادار Radar Chart   
 • کاربرد نمودار ستونی و میله ای در اکسل   
 • نمودار دایره ای در اکسل   
 • نمودار Doughnut در اکسل    
 • معرفی جداول چرخشی (PivotTables) در اکسل 2016    
 • شناسایی بخشهای مختلف یک نمودار (chart)    
 • محور عمودی نمودار (Vertical Axis)    
 • سری داده ها (Data Series)    
 • محور افقی نمودار (Horizontal Axis)   
 • افزودن یک نمودار به اکسل    
 • سایر گزینه های نمودارهای اکسل    
 • تغییر دادن نوع نمودار در اکسل   

مجوزات

کاربرد نرم افزار Excel و Mini Tab درکنترل کیفیت

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس