آموزش مجازی پارس
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
مشاوره رایگان

خبرها

آخرین خبرها مرتبط را در اینجا مشاهده می کنید.

روانشناسی اجتماعی روانشناسی از جمله...

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ مشاهده بیشتر
آموزش مجازی آموزش مجازی ، استعاره ای است برای محیطهای آموزش و یادگیری، با محورقرار دادن فراگیران ) با تواناییها و پیشینه های علمی و نیازهای آموزشی متفاوت( به جهت ت...

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ مشاهده بیشتر
مقدمه امروزه در علوم ورزشی در کنار فیزیولوژی ورزشی، بیومکانیک ورزرشی شاخه دیگری از مطالعات بنام روانشناسی ورزشی نیز...

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ مشاهده بیشتر
این مقاله با عنوان دوره آموزشی روابط بین الملل توسط مرکز آموزش مجازی پارس جمع آوری و من...

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ مشاهده بیشتر
امروزه آموزش با شیوه های نوینی ارائه میشود و یکی از این شیوه ها آموزش مجازی میباشد که از جهات مختلفی همچون صرفه جویی در زمان و مکان به صرفه میباشد. نخستین گام در راس...

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ مشاهده بیشتر
مقدمه ایران کشوری است که از توانمندیهای خوب بالقوه و بالفعل کشاورزی برخوردار بوده و کشاورزی در برنامه های توسعه کشور از محورهای اصلی است. توسعه کش...

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ مشاهده بیشتر
طراحی وب سایت چیست ؟ در دنی...

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ مشاهده بیشتر
مقاله ای که در زیر مطالعه میکنید با عنوان حسابداری تکمیلی دفاتر از مرکز آموزش مجازی پارس گردآوری و ارائه شده است....

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ مشاهده بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
info@elearnpars.org