آموزش مجازی پارس
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
مشاوره رایگان

خبرها

آخرین خبرها مرتبط را در اینجا مشاهده می کنید.

مقاله ترخیص کار گمرکات مقاله ای که در...

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ مشاهده بیشتر
مقاله حسابداری مقدماتی مقاله ای که در زیر مطالعه میکنید با عنوان

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ مشاهده بیشتر
مفهوم ارزشیابی فرهنگ روان شناسی آرتور وبر (1985) ارزشیابی را در معنی عام «تعیین ارزش و یا اهمیت یك چیز» می‌داند و به صورت خاص&zwn...

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ مشاهده بیشتر
آموزش الکترونیک با فرض این که یادگیری الکترونیکی ، مداخله ای مبتنی برفناور...

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ مشاهده بیشتر
مقاله ای که در زیر مطالعه میکنید با عنوان شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی...

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ مشاهده بیشتر
آموزش ضمن خدمت به طور كلی آموزشهایی را كه در سازمانهای مختلف ارائه می شود، می توان در دو طبقه كلی قرار داد: (فتحی و اجارگاه، 1373). الف) آم...

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ مشاهده بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
info@elearnpars.org