آموزش مجازی پارس
0919-034-5353
مشاوره رایگان
خانه گواهینامه ها گواهینامه لاتین دو امضاء ویژه روانشناسی

گواهینامه لاتین دو امضاء ویژه روانشناسی

مبحث روانشناسی یک مقوله بسیار مهم ، گسترده و کاربردی است. افراد مطلع از این علم میتوانند کمک شایانی به نسل بشر برای بهبود عملکرد آن شوند. مرکز آموزش مجازی پارس ، ضمن اطلاع از اهمیت این مهم ، با همکاری مجموعه زنده رود که یکی از بزرگترین مجموعه های اعطای خدمات در دوره ی روانشناسی است و کارگاههای علمی این موسسه بارها مورد توجه محافل ملی و بین المللی قرار گرفته است.

مشاهده تصویر بزرگتر


مشخصات گواهینامه

  • گواهینامه مشترک پایان دوره آموزشی این مرکز با همکاری مجموعه زنده رود ارائه میگردد .
  • این گواهینامه بسیار معتبر و مورد تایید سازمانها و نهادهای مختلف می باشد.
  • گواهینامه لاتین دو امضاء ویژه دوره های روانشناسی بدون نیاز به ترجمه برای آن دسته از افرادی که گواهینامه انگلیسی زبان برای ارائه به سازمانهای بین المللی نیاز دارند ، توصیه میشود.

گواهینامه لاتین دو امضاء ویژه روانشناسی برای دوره های زیر صادر می گردد:

دوره دلخواه رایگان
بهداشت روان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روان شناسی اجتماعی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی عمومی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی ورزشی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
کمکهای اولیه پزشکی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی تربیتی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
کمکهای اولیه پیشرفته ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روان شناسی خانواده ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی یادگیری ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی ازدواج ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی رشد ۲۵۰,۰۰۰ تومان
ماساژ درمانی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ایمپلنت دندانی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
آسیب شناسی اجتماعی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی مدیریت ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی جرم ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی اعتیاد ۲۵۰,۰۰۰ تومان
جامعه شناسی اعتیاد ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی بالینی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی رنگ ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی استرس ۱۸۵,۰۰۰ تومان
مدیریت اداره بخش ها ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی بازی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
پرستاری کودک و نوزاد ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی درمان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
مدیریت رضایت بیمار ۱۸۵,۰۰۰ تومان
بهداشت مواد غذایی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
گزارش نویسی پرستاری ۱۸۵,۰۰۰ تومان
تغذیه و رژیم درمانی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
عصب شناسی زبان ۱۸۵,۰۰۰ تومان
آشنایی با سمعک ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی زبان ۱۸۵,۰۰۰ تومان
آزمون های روانشناسی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
بهیاری ۱۸۵,۰۰۰ تومان
فیزیولوژی ورزشی ۲۱۰,۰۰۰ تومان
روانشناسی سلامت ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آشنایی با کمک بهیاری ۱۸۵,۰۰۰ تومان
طب سنتی مقدماتی ۶۷۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی شخصیت ۲۵۰,۰۰۰ تومان
CPR ۳۷۵,۰۰۰ تومان
تغذیه و مکمل های ورزشی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
ارتباط ، نفوذ و صمیمیت ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی وسواس ۱۸۵,۰۰۰ تومان
آشنایی با دیالیز ۳۷۵,۰۰۰ تومان
آشنایی با ICU ۳۷۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی آناگرام ۱۸۵,۰۰۰ تومان
آشنایی با CCU ۳۷۵,۰۰۰ تومان
ماساژ ایرانی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
تربیت مربی کودک ۱۸۵,۰۰۰ تومان
منشی پزشکی درجه 1 ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روانشناسی صنعتی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
تفسیر نوار قلب ۳۷۵,۰۰۰ تومان
منشی پزشکی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آشنایی با NICU ۳۷۵,۰۰۰ تومان
مدیریت پرستاری ۳۷۵,۰۰۰ تومان
کاربر ماساژ ۱۸۵,۰۰۰ تومان
ماساژ شمع ۱۸۵,۰۰۰ تومان
ماساژ شیاتسو(فشاری) ۱۸۵,۰۰۰ تومان