آموزش مجازی پارس
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
مشاوره رایگان
خانه گواهینامه ها گواهینامه موسسه آموزش پزشکی پیشرو دانش آریستا-3

گواهینامه موسسه آموزش پزشکی پیشرو دانش آریستا-3

کاربر گرامی
مرکز آموزش مجازی پارس در راستای افزایش خدمات رسانی به کاربران گرامی اقدام به همکاری آموزشی با موسسه آموزش پزشکی پیشرو دانش آریستا نموده است . شما کاربر گرامی میتوانید برای دوره های آموزش مجازی شاخه پزشکی و روانشناسی اقدام به اخذ گواهینامه پایان دوره با مهر و تایید موسسه آموزش پزشکی پیشرو دانش آریستا کنید.
این گواهینامه برای دوره های زیر  قابلیت صدور دارد .

 • CPR
 • آشنایی با دیالیز
 • آشنایی با ICU
 • آشنایی با CCU
 • HSE
 • آشنایی با NICU
 • مدیریت پرستاری
 • مراقبت از سالمند
 • مددکاری اجتماعی
 • ماساژ ایرانی
 • منشی پزشکی درجه 1
 • منشی پزشکی درجه 2
 • کاربر ماساژ
 • ماساژ شمع
 • ماساژ شیاتسو ( فشاری )
 • ماساژ کمپرس گیاهی
 • ماساژ رفلکسولوژی
 • ماساژ بافت عمقی
 • ماساژ تای
 • ماساژ آروماتراپی
 • ماساژ سنگ
 • ماساژ سوئدی
 • کاربردهای نانو فناوری در پزشکی
 • کمکهای اولیه مقدماتی
 • آموزش کرم سازی گیاهی و ارائه نسخه های گیاهی
 • عطرسازی و اسانس های گیاهی
 • انبارداری و بسته بندی گیاهان دارویی
 • گیاه شناسی

گواهینامه آریستا

مشاهده تصویر بزرگتر

مشخصات گواهینامه

 • بسیار معتبر ، مورد استفاده در جهت تقویت رزومه استخدام ، ارتقای شغلی ، مهاجرت و ....
 • دارای مهر و تایید انجمن علمی پرستاری ایران ، دارای مهر و تایید موسسه آموزش پزشکی پیشرو دانش آریستا

گواهینامه موسسه آموزش پزشکی پیشرو دانش آریستا-3 برای دوره های زیر صادر می گردد:

دوره دلخواه رایگان
کمکهای اولیه پزشکی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
CPR مقدماتی ۳۷۵,۰۰۰ تومان
آشنایی با دیالیز ۳۷۵,۰۰۰ تومان
آشنایی با ICU ۳۷۵,۰۰۰ تومان
آشنایی با CCU ۳۷۵,۰۰۰ تومان
ماساژ ایرانی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
منشی پزشکی درجه 1 ۱۸۵,۰۰۰ تومان
منشی پزشکی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آشنایی با NICU ۳۷۵,۰۰۰ تومان
کاربر ماساژ ۱۸۵,۰۰۰ تومان
ماساژ شمع ۱۸۵,۰۰۰ تومان
ماساژ شیاتسو(فشاری) ۱۸۵,۰۰۰ تومان
ماساژ کمپرس گیاهی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
ماساژ رفلکسولوژی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
ماساژ بافت عمقی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
ماساژ تای ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ماساژ آروماتراپی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
ماساژ سنگ ۱۸۵,۰۰۰ تومان
ماساژ سوئدی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
گیاه شناسی ۳۲۰,۰۰۰ تومان
ماساژ روسی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
CPRپیشرفته ۳۷۵,۰۰۰ تومان
CCUپیشرفته ۳۷۵,۰۰۰ تومان
ICUپیشرفته ۳۷۵,۰۰۰ تومان

گواهینامه های مرتبط با این دوره

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
info@elearnpars.org