آموزش مجازی پارس
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
مشاوره رایگان
خانه نرم افزارهای کاربردی آموزش نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی(AutoCAD 2017)
آموزش نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی(AutoCAD 2017)
AutoCAD 2017 Training

نحوه برگزاری دوره: مجازی / حضوری

مدت دوره: ۱۴۰ ساعت

مدرس دوره: تیم تحقیق و توسعه

گواهینامه پایان دوره: ملی/بین المللی

سطح دوره: (متوسط)

شهریه دوره: ۱۹۵,۰۰۰ تومان ثبت نام و افزودن گواهینامه ها
AutoCAD 2017 Training

آموزش نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی(AutoCAD 2017)


بسته آموزشی مالتی مدیا

لوح ویژه گواهینامه
 

گواهینامه پایان دوره معتبر
 

فصل اول (مقدماتی)

 • ١ - مقدمه
 • مقدمه
 • ٢ - کار با محیط سه بعدی
 • ورود به برنامه – ایجاد اسناد سه بعدی – نمایش ابزارهای سه بعدی
 • ٣ - حالت های نمایشی
 • حالت های نمایشی (۱) – حالت های نمایشی (۲)
 • ۴ - استفاده از ViewCube
 • کار با ViewCube – منوی کلیک راست ViewCube
 • ۵ - تنظیمات ViewCube
 • تنظیمات ViewCube (١) – تنظیمات ViewCube (٢)
 • ۶ - ایجاد Named View
 • ایجاد Named View
 • ٧ - پیمایش Viewportها
 • پیمایش Viewport توسط ماوس – کار با ابزارهای پیمایشی
 • ٨ - کار با Navigation Wheel
 • کار با Navigation Wheel (١) – کار با Navigation Wheel (٢)
 • ٩ - بزرگ نمایی و چرخاندن
 • مرور و بزرگ نمایی – کنترل بزرگ نمایی – کار با دستور Orbit
 • ١٠ - مدیریت Viewportها
 • کار با چند Viewport – تنظیمات Viewportها
 • ١١ - کار با WCS
 • کار با WCS
 • ١٢ - ابزار Box
 • کار با ابزار Box – روش های ترسیم Box
 • ١٣ - کاربرد دستورات ویرایشی
 • کاربرد دستورات ویرایشی
 • ١۴ - ترسیم استوانه
 • کار با ابزار Cylinder – روش های ترسیم قاعده استوانه
 • ١۵ - ترسیم سایر Objectها
 • کار با ابزار Cone – کار با Sphere و Pyramid – کار با Wedge و Torus
 • ١۶ - ایجاد انواع UCS
 • کار با دستگاه های مختصات – ایجاد یک UCS جدید – زیر فرمان های UCS (١) – زیر فرمان های UCS (٢)
 • ١٧ - کاربرد UCSها
 • ترسیم اشکال به کمک UCS – کنترل نمایش UCS – تنظیم صفحه XY – کار با Gripها – ابزارهای گروه Coordinated
 • ١٨ - کار با Dynamic UCS
 • کار با Dynamic UCS
 • ١٩ - کار با Osnapهای سه بعدی
 • آشنایی با Osnap 3D – کار با دستگیره Vertex – تعیین مرکز اضلاع و سطوح
 • ٢٠ - آزمون های عملی
 • ۶ دوره آزمون

فصل دوم (متوسط)

 • ۱ - دستگیره های 3D Osnap
 • کار با Knot – کار با Perpendicular – مبحث تکمیلی 3D Osnap
 • ۲ - پیوسته کردن اشکال
 • ایجاد اشکال پیوسته – استفاده از دستور Boundary
 • ۳ - دستور Extrude
 • کار با دستور Extrude – ترسیم مسیر راهنما – ایجاد Objectها توسط مسیر – زیر فرمان های دستور Extrude
 • ۴ - دستور Loft
 • کار با دستور Loft – تنظیمات دستور Loft
 • ۵ - دستورهای Revolve و Sweep
 • کار با دستور Revolve – کاربرد خط محور – کار با دستور Sweep
 • ۶ - ابزار Polysolid
 • کار با ابزار Polysolid – تنظیمات ابزار Polysolid
 • ۷ - دستور Presspull
 • دستور Presspull
 • ۸ - ترکیب Objectها
 • کار با دستور Union – کار با Subtract و Intersect
 • ۹ - طراحی Objectهای ترکیبی
 • ایجاد Objectهای ترکیبی – کار با دستور Interfere – تکمیل Object ترکیبی
 • ۱۰ - گرد و پخ کردن لبه ها
 • کار با Fillet Edge – کار با Chamfer Edge
 • ۱۱ - ابزار Slice
 • کار با ابزار Slice – زیر فرمان های ابزار Slice
 • ۱۲ - تنظیم Gripها
 • کار با Gripها – اشکالی ترکیبی و Gripها
 • ۱۳ - دستورات ویرایشی Faceها
 • دستورات ویرایشی Faceها (۱) – دستورات ویرایشی Faceها (۲)
 • ۱۴ - ایجاد یک اتاق خواب ساده
 • پیاده سازی نقشه های دوبعدی – طراحی آباژور
 • ۱۵ - کار با Meshها
 • آشنایی با Meshها – ایجاد Meshها
 • ۱۶ - تنظیمات Meshها
 • تنظیم میزان نرم شدگی – انتخاب اجزای Mesh – کار با گیزموها – ویژگی Crease
 • ۱۷ - مدیریت Faceها
 • ویرایش Faceها – تبدیل Mesh به Face
 • ۱۸ - کار با Surfaceها
 • آشنایی با Surfaceها – ترسیم Surfaceها
 • ۱۹ - ویرایش Surfaceها
 • ارتباط Extrude و Surface – ارتباط  Loftو Surface – استفاده از Revolve و Sweep
 • ۲۰ - آزمون های عملی
 • ۶ دوره آزمون عملی

فصل سوم (پیشرفته)

 • ۱ - دستورات ویرایشی Surfaceها
 • کار با دستور Blend – کار با Patch و Offset
 • ۲ - ارتباط Mesh و Surface
 • کار با Revolving Surface – ابزارهای گروه Primitives
 • ۳ - طراحی لوکوموتیو
 • طراحی لوکوموتیو (١) – طراحی لوکوموتیو (٢)
 • ۴ - سه بعدی سازی اشکال دو بعدی
 • سه بعدی سازی اشکال دو بعدی (١) – سه بعدی سازی اشکال دو بعدی (٢) – سه بعدی سازی اشکال دو بعدی (۳)
 • ۵ - درج هاشور
 • درج هاشور
 • ۶ - طراحی ساختمان بر اساس نقشه
 • کار با نقشه های مهندسی – سه بعدی سازی نقشه ها – ایجاد دیوارهای دوجداره – ایجاد قاب پنجره – تکمیل ساختمان
 • ۷ - نمای Layout
 • کار با Layout – درج Viewportها
 • ۸ - طراحی بر اساس تصویر
 • درج تصویر در Viewport – ایجاد سازه ها
 • ۹ - ایجاد برش های دوبعدی
 • ایجاد برش های دوبعدی
 • ۱۰ - استفاده از Flatshot
 • کار با Flatshot – ارتباط Flatshot و زاویه دید – به روز رسانی Flatshot
 • ۱۱ - استفاده از Sectionها
 • کار با دستور Section – کار با Live Section
 • ۱۲ - مدیریت Sectionها
 • تنظیمات Section Plane (١) – تنظیمات Section Plane (٢) –  ایجاد سطوح دو و سه بعدی – تنظیمات ایجاد Live Section
 • ۱۳ - نورپردازی
 • اصول نورپردازی – کنترل تنظیمات نورپردازی
 • ۱۴ - انواع نورپردازی
 • نورپردازی Architectural – نورپردازی Mechanical
 • ۱۵ - کار با Sun Status
 • کار با Sun Status
 • ۱۶ - استفاده از Materialها
 • کار با Materialها – درج Materialها
 • ۱۷ - طراحی انواع Material
 • ایجاد Materialهای جدید – درج تصویر در Material
 • ۱۸ - تنظیمات Render
 • تنظیمات Render
 • ۱۹ - دوربین و انیمیشن
 • درج دوربین – کار با Walk و Fly – ایجاد انیمیشن (١) – ایجاد انیمیشن (٢)
 • ۲۰ - آزمون های عملی
 • ۶ دوره آزمون عملی

طراحی داخلی اتوکد آموزش اتوکد طراحی با اتوکد طراحی سه بعدی 51489
اتاق گفتگوی این دوره سوالی دارید؟ بپرسید

گواهینامه ها

لطفا گواهینامه های درخواستی خود را انتخاب کنید:
گواهینامه های ملی:
۶۵,۰۰۰ تومان
رایگان

گواهینامه های بین المللی:
۴۷۵,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۲۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۶۸۵,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۴۸۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان

موارد دیگر:
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره

دوره آموزشی نرم افزار AutoCAD 2017 چه دوره ای است؟

دوره آموزشی نرم افزار AutoCAD 2017 یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

AutoCAD قدرت رسم هر نقشه ای را بوسیله کامپیوتر فراهم می کند و به همین دلیل از محبوبیت عامه و فراگیر نزد تمامی دست اندر کاران طراحی در دنیا بر خوردار است.AutoCAD راه را برای تمام صنایع از قبیل ساختمان – مکانیک – برق – تجهیزات پزشکی وغیره هموار کرده است. لذا لازم است تمام مهندسان و طراحان کار با نرم افزاراتوکد را یاد بگیرند واز آن برای پیشبرد امورشان در رشته کاری خود به بهترین شکل بهره مند شوند. مجموعه آموزش مجازی پارس افتخار دارد که محتوای آموزشی این مجموعه را تماما بصورت مالتی مدیا(صدا ، تصویر و فیلم) در اختیار شما قرار داده است.

امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 140 ساعت به صورت بسته آموزشی ارائه می گردد.

محتوای بروز، اصیل و اختصاصی:

محتوایی که در این دوره آموزشی ارائه می شود، محتوایی با استانداردهای روز جهانی است که اغلب سرفصل های این دوره ، چه به صورت جامع و چه بصورت تک درس بدون شک در هیچ کجای کشور عزیزمان ارائه نمی شود ؛ مجموعه آموزش مجازی پارس افتخار دارد که محتوای آموزشی این

مجموعه را تماما بصورت مولتی مدیا(صدا ، تصویر و فیلم) در اختیار شما قرار داده است.

آموزش آنلاین دوره:

در این نوع آموزش شرکت کنندگان با دسترسی آنلاین به محتوای دوره ی آموزشی امکان استفاده از آن را در هر ساعت ازشبانه روز، دارند که این ویژگی را می توان برتری بارزی نسبت به آموزش های حضوری دانست همچنین در پایان دوره دانشپذیران میتوانند به صورت آنلاین و بدون حضور در مجموعه در آزمون دوره شرکت کنند و ارزشیابی شوند.

تفاوت  این دوره با دوره های دیگر موسسات چیست؟

مجموعه پارس همواره در تلاش است تا در جهت استانداردهای جهانی آموزشی گام بردارد در همین راستا برخی از امکاناتی که در هر دوره آموزشی قرارداده می شوند عبارتند از:

 • استفاده از فیلم های آموزشی روز دنیا و دوبله توسط مرکز آموزش مجازی پارس
 • به روز رسانی محتوای آموزشی هر دوره متناسب با بازارجهانی
 • محتوا یکتا و سرفصل های جامع
 • مشاوره تخصصی از ابتدا تا انتهای دوره
 • محتوای ساده و روش آموزشی شفاف

پیش نیاز این دوره چیست؟

 •  تنها با داشتن اطلاعات پایه کامپیوتر و دانش عمومی تقریبا هر کسی میتواند در دوره شرکت نماید.
 • علاوه بر این داشتن اطلاعات نرم افزار های Maya، Cinama و نقشه کشی ساختمان از پیش نیاز های این نرم افزار است. همچنین گذراندن دوره آموزشی نرم افزار revit در کنار این نرم افزار توصیه می شود.

در پایان این دوره چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

طبیعتا در پایان دوره ارتقای سطح دانش شماست که بارزترین اتفاق می باشد.

 • آشنایی با محیط دو بعدی اتوکد
 • آشنایی با محیط سه بعدی اتوکد
 • Drifting & Annotation

از دیگر مزایای شرکت در این دوره استفاده از انواع گواهینامه ملی  و گواهینامه بین المللی  قابل استعلام و مدرک معتبر می باشد .

اگر در این دوره شرکت کنم چه میشود؟

با پیشرفت روزافزون علم و فناوری و سرعت بالای گسترش علوم در زمینه های مختلف و در کنار آن افزایش مشغله های فردی، همواره بهره گیری از روشی نوین ، آسان و جامع به افراد کمک میکند تا در کمترین زمان و بهترین روش آموزش های لازم را ببینند  و در مسیر موفقیت و پیشرفت گام های لازم را بردارند.

اگر در این دوره شرکت نکنم چه می‌شود؟

هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند .این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید. ده‌ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌پردازند.

اما معدود افرادی هستند که برای موفیقت‌های خود برنامه‌ای دارند و برای خودشان نیز سرمایه گذاری می‌کنند، این افراد همان ۲۰ درصد برتر جامعه هستند که برایان ترسی سخنران و مشاور بسیار مشهور از آنها به عنوان افراد موفق نام می‌برد .هر فردی در کشور ما با شرایط فعلی در کمترین حالت، ۲۴۰ هزارتومان در ماه هزینه خورد و خوراک خود می‌کند، حال سوال اینجاست که چقدر برای مهارت‌ها، دانش و توانمندی‌های خود هزینه می‌کند؟؟

آیا هنوز سوالی در مورد این دوره دارید؟

مشاوران مرکز ما پاسخگوی 24 ساعته آنلاین می باشند.

031-95022444-8

دوره های مرتبط با این دوره

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
info@elearnpars.org