مشاوره آنلاین با  کارشناسان ما
آموزش مجازی

نمونه گواهینامه

گواهینامه های پایان دوره آموزشی زیر پس از گذراندن دوره های آموزش مجازی پارس به شما اعطا میگردد.

با کلیک بر روی کلمه اطلاعات بیشتر میتوانید  راجع به  نمونه گواهینامه  و آکادمی صادر کننده آن گواهینامه اطلاعات جامعی کسب نمایید.

………….گواهینامه فارسی پایان دوره اموزشی…………………………………….گواهینامه لاتین پایان دوره اموزشی

farsi.kahajm………latin.kamhajm

……………..ETELAAT……………………………………………………ETELAAT……………..

..

.

……………….گواهینامه tckit آلمان…………………………………………………………..گواهینامه استاندارد

tckit………estandard

………………..ETELAAT………………………………………………….ETELAAT……………..

..

.

.………....گواهینامه Alliance امریکا…………………………………………….گواهینامه Itcc انگلستان

aliance………itcc

……………..ETELAAT………………….. ………………………………ETELAAT……………..

.

..

.

.…………………..گواهینامه Asys اسپانیا………………………………………………..گواهینامه  Acs انگلستان

asys………acs

……………..ETELAAT…………………………………………………..ETELAAT……………..

.

.

.

……...گواهینامه ترجمه دادگستری مدارک مرکز……………………………………………….گواهینامه ترجمه دادگستری  ریزنمراتر

………..tarjeme…………………………………..tarjeme-riznomarat

…………………ETELAAT……………………………………………………….ETELAAT……………..

.

.

….………………….گواهینامه QAL انگلستان……………………………………………………..گواهینامه ICS  کانادا

………..ics2-copy…………………………………..ics

……………..ETELAAT………………………………………………………….ETELAAT……………..

.

.

…..………………….ترجمه ریز نمرات……………………………………………………………..گواهینامه EIQ انگلستان

………..riznomarat231…………………………………..govahi-nameh-EIQ.jpg.

………………..ETELAAT………………………………………………………….ETELAAT

 

.

………………….گواهینامه OXFORD …………………….

……….acs2--copy-copy

………………….

……………..riznomarat copy……………………….

Print Friendly